Wednesday, January 12, 2011

Zioła, ziołolecznictwo i ziołowe preparaty – Krótka historia


Zioła, ziołolecznictwo i ziołowe preparaty – Krótka historia Cz.1

Autorem artykułu jest J. O.


Natura w swojej sile i pięknie dała nam rośliny, które stosujemy w celach leczniczych nazywając je potocznie ziołami. Stosowanie ziół, jako środka leczniczego, dawniej jak i dzisiaj,  wykorzystywanego w medycynie naturalnej staje się obecnie coraz bardziej popularne,
ale nie za sprawą „nowej mody", lecz leczniczych, potwierdzonych klinicznie właściwości roślin, które były znane już wiele wieków temu. Współczesne ziołolecznictwo wygląda trochę inaczej aniżeli 100 czy 200 lat temu a nowe technologie pozwalają w sposób naukowy potwierdzić lub zanegować działanie ziół.
Przyglądając się i analizując historię ziołolecznictwa, która w skrócie będzie opisana nieco później, jest ona ciągle rozwijana od początków istnienia naszej cywilizacji. Co było przed nikt nie wie? Jedno jest pewne: Co natura dała i w jakim celu? każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Faktem natomiast jest, że zioła, nie zależnie kiedy zostały zastosowane po raz pierwszy i w jakiej dolegliwości, zapewne skutek musiał być kojący lub uzdrawiający a sam fakt zastosowania musiał wynikać z obserwacji złożonej i pięknej natury.     
Krótko o ziołach i ziołolecznictwie - Początki.
Ziołolecznictwo jest sposobem leczenia, które można zaliczyć do tzw. Medycyny naturalnej. Pojęcie ziołolecznictwa oraz sama historia jest tak stara jak cywilizacja. (Pytanie , która). Wedle informacji książkowych oraz badań archeologicznych z pewnością można stwierdzić że zioła były już znane i stosowane co najmniej 2500 p.n.e. Począwszy od Medycyny Ayurvedyjskiej, (stosowana po dzień dzisiejszy na terenie Indii jak i Azji) po Babilonię i Asyrię, znane były rośliny lecznicze takie jak: Rumianek, piołun, lukrecja czy nagietek.
W starożytności bardzo rozbudowany system medycyny naturalnej, oprócz Ayurwedyjskiej miał Egipt. Niektóre sposoby leczenia ziołami nie zmieniły się zbytnio od tamtych czasów. Dzisiejsza medycyna konwencjonalna też coraz częstej sięga po to co stare i dobre, z tym wyjątkiem że musi być to zbadane i potwierdzone wedle dzisiejszych zasad naukowych jak i klinicznych. Wracając do tematu ziołolecznictwa egipskiego, które było bardzo rozwinięte, pierwsze wzmianki  znaleziono w papirusie Ebersa (Nazwa od odkrywcy) można doliczyć się ponad 900 recept, które w głównej mierze zawierają surowce roślinne. Możemy zapoznać się w tym papirusie z ziołami takimi jak szafran, kolender, aloes czy nawet glistnik jaskółcze ziele.
Zioła, ziołolecznictwo w Grecji i Rzymie
Rozwijając historię ziołolecznictwa  nie sposób nie wspomnieć o Starożytnej Grecji. Grecki lekarz Hipokrates z Kos (460r. - 377r. p.n.e.) zwany jako „Ojciec medycyny" w dziele „Corpus Hipocraticum" wymienia około 300 leków i ziół. O ziołach i ich zastosowaniu w czasach antycznych możemy dowiedzieć się także z poematu Homera „Iliada". Są tu wymienione rośliny: ziele Krwawnika oraz mak.
Starożytny Rzym w I w. p.n.e. za sprawą Dioskuridesa z Anazurba w dziele „ De materia medica" dołącza do grona cywilizacji, które stosowały zioła w leczeniu różnych dolegliwości. W  tym dziele jest opisanych 600 różnego rodzaju receptur ziołowych.
Ponad 1000 gatunków roślin i ziół leczniczych opisuje Pliniusz Stary w „Natualis Historia" w księdze XX.  Autor tego dzieła nie tylko zawarł opisy roślin i ziół ale także sposoby przyrządzania  ziołowych preparatów roślinnych.
Do grona znawców tego okresu możemy zaliczyć także Galena (130 - 200r. p.n.e.), który był lekarzem kilku Rzymskich Cesarzy min. Marka Aureliusza. Wedle informacji to on był twórcą leku w postaci naparu ziołowego, odwaru, nalewki oraz mazidła.
Artykuł 1 z 2
---

Treść chroniona prawami Autorskimi. Kopiowanie, powielanie możliwe jedynie z zachowaniem formatowania oraz linków.
Jan Opolski www.sklep-zielarski.lap.pl , www.abczdrowia.com.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Zioła, ziołolecznictwo i ziołowe preparaty – Krótka historia Cz.2

Autorem artykułu jest J. O.


Zioła, ziołolecznictwo w Średniowieczu i Renesansie: W czasach średniowiecza znanym autorem dzieł medycznych w tym także opisów ziół i roślin leczniczych był Avicenny (980r.- 1037r. n.e.) w dziele "Canon medicinae.
Czas renesansu to słynne nazwisko Paraselsus (1493r. - 1514r.), który jako pierwszy określił „quinta essentia"* w medycynie naturalnej. To stwierdzenie to wyizolowanie substancji farmakologicznych z roślin. To jest dokładnie to czym zajmuje się współczesne ziołolecznictwo i farmaceutyka.
Z biegiem czasu i rozwoju cywilizacji Europejskiej w końcu XVw. Zostały wydrukowane pierwsze zielniki tzw. Herbarze, które zawierały informacje o ziołach, sposobach leczenia oraz sposobach przyrządzania roślin leczniczych. Najbardziej znane Herbarze to „Herbarium" Apuleiusa Platonicusa, Herbarz Brunfelsa - wydany około 1530 w Niemczech a także Fuchsa wydany w 1534r.
Zioła, ziołolecznictwo w Polsce
W Polsce w roku 1534 został wydany Herbarz Falimiarza, w 1595 Marcina z Urzędowa a także w 1613 Szymona Syreńskiego. Sam Herbarz Szymona Syreńskiego zawiera 765 opisów roślin, ziół i na ten okres był najobszerniejszym dziełem nie tylko w Polsce ale także w Europie. Zawiera on 1540 stron.
Największy rozkwit tzw. „Złota era leku roślinnego" przypada na lata 30 XIX w. Kiedy to za sprawą Domagka, który zsyntetyzował pierwsze sulfonamidy, otrzymując pózniej nagrodę Nobla. W tym okresie zaczyna się era leków chemicznych, która jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Dopiero w latach 60 XXw. Zaczęto zwracać szerszą uwagę na zastrzeżenia dotyczące stosowania oraz skutki uboczne leków syntetycznych. Okazało się że wiele chemicznych leków prowadziło do uszkodzeń wątroby, nerek, oraz układu krwiotwórczego.
Zioła, ziołolecznictwo dzisiaj
Tak dotarliśmy do XXIw. I ponownego powrotu do łask ziół, ziołolecznictwa oraz medycyny naturalnej. W dzisiejszym ziołolecznictwie można wyróżnić dwa kierunki. Tradycyjne ziołolecznictwo zwane dalej „ludowym", oraz drugi kierunek - Nowoczesne postacie ziół i leków oraz suplementy, naturalnego pochodzenia roślinnego, które są uzyskiwane za pomocą wyselekcjonowania czystych substancji o parametrach fizykochemicznych oraz określonych właściwościach leczniczych.
---

Treść chroniona prawami Autorskimi. Kopiowanie, powielanie możliwe jedynie z zachowaniem formatowania linków.
Jan Opolski www.abczdrowia.com.pl , www.sklep-zielarski.lap.pl , www.suplementy.lap.pl .


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment