Wednesday, March 23, 2011

Aromatyczne odchudzanie

www.douglas.pl

Aromatyczne odchudzanie

Autorem artykułu jest Joanna Bargieł


Aromatyczne odchudzanie i spadek wagi z zastosowaniem aromaterapii olejkiem grapefruitowym - nieznany dotychczas sposób na ograniczenie nadmiernego apetytu.
Dieta, dieta i...
W internecie, w mediach roi się od najróżniejszych propozycji coraz to nowszych diet odchudzających, które "na pewno" przyniosą efekt, które zapewnią nam piekną i nienaganną sylwetkę i już nigdy nie doświadczymy efektu "jojo". Producenci preparatów odchudzających prześcigają się w dostarczaniu na rynek spalaczy tłuszczu, reduktorów tkanki tłuszczowej. Wszystko to ma pozwolić nam osiągnąć idealną wagę. W reklamach rzadko kiedy wspomina sie o tym, że najważniejszym elementem odchudzania jest najzwyklejsze ograniczenie spożywanych pokarmów. Stowujemy więc chemiczne wspomagacze w dietach odchudzających, ciągle narzekamy na efekt "jojo", a tak naprawdę jedną z głównych przyczyn nadwagi jest nasz nadmierny apetyt.
Mało kto wie, jak nieocenionym przyjacielem w walce z nadwagą jest olejek grapefruitowy . Ma on bowiem  rewelacyjny wpływ na spadek apetytu. Otrzymywany jest w procesie tłoczenia skórek owoców graperfruita, zawiera w sobie flawonoidy, geraniol, limonen i kadinen. Aby skutecznie wspomagał proces odchudzania i ograniczania apetytu na jedzenie powinien stać się naszym nieodłącznym przyjacielem na cały czas planowanej diety. Zakupujemy więc kominek do aromaterapii, stawiamy go w pomieszczeniu, w którym spędzamy jak najwięcej czasu, napełniamy wodą, wlewamy kilkanascie kropel olejku grapefruitowego, zapalamy podgrzewacz i... stopniowo mamy zoraz mniejszą ochotę na jedzenie.
Oczywiście, po kilku godzinach aromaterapii nie oczekujmy cudów. Ten proces musi potrwać. I daje wymierne efekty. Sprawdzone i długotrwałe. Dodatkową korzyścią z aromaterapii olejkiem grapefruitowym jest jego działanie antydepresyjne, tonizujące i odtruwające.
---
www.swiatperfum.aromagroup.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plAromatic slimming
The author of this article is Joanna Bargieł

Aromatic slimming and weight loss with the use of aromatherapy oil of grapefruit - previously unknown way to reduce an excessive appetite.Diet, diet i. ..On the Internet, the media is full of various proposals of the newest weight loss diets, which "certainly" will take effect that will provide us a beautiful and flawless figure and never will experience the effect of "yo-yo." Manufacturers of slimming preparations outdo each other in delivering to market fat burners, fat reducers. All this has allowed us to achieve the ideal weight. The ads rarely mention of the fact that the most important element of weight loss is just simple limiting food intake. So Stowujemy chemical adjuvant in slimming diets, still complain about the effect of "yo-yo", but really one of the main causes of overweight is our excessive appetite.Hardly anyone knows how invaluable friend in the fight against obesity is the oil of grapefruit. It is in fact a sensational impact on the loss of appetite. Is obtained during the extraction process graperfruita peel, contains the flavonoids, geraniol, limonene, and kadinen. To effectively support the process of weight loss and reducing appetite for food should become our inseparable friend for the duration of the planned diet. We buy so aromatherapy fireplace, we put him in the room where we spend as much time, fill with water, pour a dozen drops of grapefruit oil, light the heater i. .. gradually we zoraz less fancy food.Of course, after several hours of aromatherapy do not expect miracles. This process will take time. And it gives you measurable results. Tested and long-lasting. An added benefit of aromatherapy oil of grapefruit is its anti-depressant, toning and detoxifying.

No comments:

Post a Comment