Wednesday, March 23, 2011

The healing properties of glycolic acid Lecznicze właściwości kwasu glikolowego

www.douglas.pl

Lecznicze właściwości kwasu glikolowego

Autorem artykułu jest SPA


Kwas glikolowy jest często stosowany w kosmetyce ze względu na swoje szerokie działanie. Wchodzi też w skład peelingu glikolowego, który daje bardzo dobre rezultaty i cieszy się coraz większą popularnością. Wykorzystywany bywa również w medycynie ze względu na swoje lecznicze właściwości.

Regularne stosowanie kwasu glikolowego poprawia elastyczność naszej skóry i sprawia, że odbudowują się włókna sprężyste. Można zaobserwować też zwiększoną produkcję włókien kolagenu mukopolischarydów, dzięki czemu dochodzi do spłycenia zmarszczek i długotrwałej poprawy elastyczności i ogólnej kondycji skóry.
 Dla kogo
Wskazaniem do stosowania kwasu glikolowego jest pojawienie się trądziku, zmarszczek, blizn lub plam, które chcemy usunąć lub ogólne wysuszenie skóry. Największa zaleta kwasu glikolowego to, możliwość poprawiania kondycji skóry w każdym wieku. Jest dostępny w różnych stężeniach, gdyż właśnie od stężenia zależy odpowiednie jego działanie i efekt. Daje to więc możliwość dostosowania dawki zależnie od typu skóry, zaburzenia i oczekiwanego efektu.
Stosowanie tego zabiegu pozwala utrzymać naszą skórę w dobrej kondycji, utrzymuje jej odpowiednie nawilżenie, dzięki czemu jest mniej podatna na szkodliwe czynniki i wolniej się starzeje. Zabieg z kwasem glikolowym daje dobre efekty w walce z trądzikiem gdyż zmniejsza aktywność gruczołów łojowych i zamykają rozszerzone pory. Ponadto zapobiega ponownemu powstawaniu stanów zapalnych i przeciwdziała pojawianiu się blizn.
Używając kwasu nie tylko zapobiegamy powstawaniu nowych blizn, ale również możemy pozbyć się tych plam i przebarwień, które już mamy. Stosując kwas glikolowy można pozbyć się chociażby starych blizn po trądziku, plam powstałych przez działanie promieni słonecznych i piegów. Kwas ten wspomaga również działanie innych preparatów, dlatego jego używanie w trakcie kuracji Anti-Ageing jest jak najbardziej wskazane.
 Pielęgnacja po zabiegu
Kiedy już zdecydujemy się na peeling glikolowy skóra będzie podrażniona, kilka godzin może utrzymywać się niewielki rumień, uczucie ściągnięcia skóry i mogą pojawić się małe strupki. Mimo iż po takim zabiegu nie potrzeba długotrwałej rekonwalescencji, trzeba odpowiednio o naszą skórę zadbać. Przede wszystkim nie należy dodatkowo podrażniać jej makijażem, lepiej odczekać przynajmniej dobę. Trzeba też pamiętać o odpowiednim nawilżaniu i stosowaniu kremu z filtrem. Na miesiąc powinniśmy też zapomnieć o opalaniu. I najważniejsze – pod żadnym pozorem nie wolno drapać swędzących miejsc.
 Przeciwwskazania do zabiegu
Mimo że kwas glikolowy ma zbawienny wpływ na naszą cerę, nie każdy powinien korzystać z tego zabiegu. Stanowczo odradza się wykonywanie go jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią. Przeciwwskazaniem jest też alergia, skłonność do powstawania bliznowców, opryszczka i choroby autoimmunologiczne. Przed zabiegiem nie można się opalać, stosować depilacji, preparatów podrażniających skórę. Dzień przed zabiegiem również mężczyźni nie powinni się golić. Poważną przeszkodą w wykonaniu peelingu glikolowego jest przyjmowanie leków zawierających witaminę A.
---
Zobacz także:
Pantenol w kosmetyce
Olejek pichtowy i olejek sezamowy w kosmetyce
Kwas stearynowy w kosmetyce

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


The healing properties of glycolic acid
SPA is the author of this article

Glycolic acid is often used in cosmetics because of its extensive operation. Also included in the glycolic acid peeling, which gives very good results and has become increasingly popular. Also sometimes used in medicine for their medicinal properties.
Regular use of glycolic acid improves the elasticity of your skin and makes you rebuild the elastic fibers. You can also see an increased production of collagen fibers mukopolischarydów, so it comes to shallow wrinkles and sustained improvement in elasticity and overall skin condition.
 
For whomIndication for use of glycolic acid is the appearance of acne, wrinkles, scars or spots you want to delete or general dry skin. The biggest advantage of glycolic acid that can improve the condition of the skin at any age. It is available in different concentrations, as is appropriate depends on the concentration of its operation and effect. So that gives you the possibility to adjust the dose depending on skin type, disturbance, and the expected effect.Use this procedure to keep your skin in good condition, maintain its proper hydration, making it less susceptible to harmful factors and slower aging. The treatment with glycolic acid gives good results in fighting acne as it reduces the activity of the sebaceous glands and closes pores. In addition, prevents the formation of inflammation and counteracts the appearance of scars.Using acid not only prevents new scars, but also we can get rid of these stains and discoloration, we already have. Using glycolic acid, you can even get rid of old acne scars, stains caused by sunlight and freckles. This acid also helps the performance of other formulations, and therefore its use in the treatment Anti-Aging is the most desirable.
 
Care after surgeryOnce you choose a glycolic peel skin is irritated, a few hours you may keep a small rash, a feeling of removal of the skin and may appear small scabs. Despite the fact that after such treatment does not need long-term recovery, you need to properly take care of our skin. First of all there should be further irritate her make-up, you better wait at least a day. We must also remember the good wetting and applying the cream to the filter.For months we should not forget the sun. And most importantly - under no circumstances should you try not to scratch.
 
Contraindications for surgeryAlthough glycolic acid is good for our skin, not everyone should benefit from this treatment. It is strongly advised not to exercise it if a woman is pregnant or breast-feeding. Is also a contraindication, allergy, tendency to develop keloids, herpes and autoimmune diseases. Before the surgery, you can not sunbathe, use hair removal, skin irritating formulations. The day before surgery the men should not shave. A major obstacle in the implementation of glycolic acid peeling is a medication containing vitamin A.

No comments:

Post a Comment