Wednesday, March 23, 2011

Profesjonalny wizaż i stylizacja. Professional make up and styling.

www.douglas.pl

Profesjonalny wizaż i stylizacja.

Autorem artykułu jest Novatio


Czym są wizaż i stylizacja? Czego oczekujemy dziś od tego typu usług? Jakich wizażystów i stylistów wybieramy? Od czego zależy rodzaj makijażu?

Wizaż to sposób dbania o urodę. Wizaż to pielęgnacja twarzy, włosów, dłoni i stóp. Na wizaż, poza pielęgnacją, składają się również zabiegi upiększające, takie jak: makijaż, farbowanie i układania włosów oraz manicure, pedicure i inne zabiegi wykonywane na paznokciach. Wizaż rozwinął się w XX wieku, kiedy kosmetyki stały się bardziej dostępne. Dziś, w XXI wieku możemy w Polsce zakupić produkty z najrówniejszych zakątków świata. Niestety pomimo wielu porad zamieszczonych w internecie, prasie i literaturze, nie zawsze jesteśmy w stanie zadbać o siebie profesjonalnie.

Brak umiejętności, ale również i wygoda powodują, że coraz częściej korzystamy z usług wizażysty i stylisty. Oczekujemy, że profesjonaliści obiektywnie ocenią nasz wygląd i, przy pomocy specjalistycznych środków, kosmetyków i sprzętu, zadbają o naszą urodę. Bardzo ważne staje się dla nas zachowanie naturalnego piękna, dlatego chcielibyśmy by wizyta u stylisty i wizażysty nie spowodowała, że przestaniemy być sobą.

Wybieramy dziś wizażystów i stylistów, którzy potrafią zobaczyć nie tylko kształt naszej figury czy rysy naszej twarzy, ale przede wszystkim nasz charakter. Udajemy się do salonów, w których makijaż studniówkowy, makijaż ślubny czy makijaż codzienny podkreśli nasz nastrój i uwypukli pozytywne aspekty naszej urody.

Wizażysta i stylista, jako profesjonalny kreator naszej urody, powinien przede wszystkim poznać nasze potrzeby. Następnie powinien dobrać odpowiednie kosmetyki i ubrania, które odmienią nasz dotychczasowy wizerunek. Warto skorzystać z usług wizażysty i stylisty!
---
Anna Stankowiak
Salon urody i odnowy Novatio

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Professional make up and styling. 
The author of this article is Novatio

What are the make up and styling? What we expect now from this type of service? What make-up artists and stylists choose? What determines the kind of makeup?
Visage is a way of taking care of their beauty. Visage is face care, hair, hands and feet.For make up, in addition to nursing, also consist of beauty treatments, such as makeup, coloring and hair styling and manicures, pedicures and other treatments on your nails done. Visage has developed in the twentieth century, when the cosmetics have become more accessible. Today, in the twenty-first century, in Poland we can buy products from najrówniejszych around the world. Unfortunately, despite the many tips posted on the Internet, newspapers and literature are not always able to take care of themselves professionally.
Lack of skills, but also the convenience makes it increasingly use the services of make-up artist and stylist. We expect that the professionals objectively evaluate our appearance and, with the help of specialist, cosmetic and equipment, take care of our beauty. It is very important for us is preserving the natural beauty, we would like to visit with the stylist and the stylist did not cause that cease to be themselves.
Select the day make-up artists and stylists who can see not only the shape of our figures and our facial features, but also our character. We go to lounges, prom makeup, makeup and bridal makeup everyday emphasize mood and underscoring the positive aspects of our beauty.
Make-up artist and stylist, as a professional creator of our beauty, should first and foremost to meet our needs. Then he should choose appropriate cosmetics and clothes that will change our current image. Using the services of make-up artist and stylist! 

No comments:

Post a Comment