Sunday, July 3, 2011

Jak określić swój typ figury? How to determine your figure type?

www.douglas.pl

Jak określić swój typ figury?

Autorem artykułu jest krzynka8


U wiekszości pań, figura, sylwetka odgrywa szczególną rolę. Wpływa nie tylko na dobre samopoczucie psycho-fizyczne, ale również na wygląd i atrakcyjność.
Każda kobieta, aby dobrze wyglądać musi przede wszystkim rozpoznać swój typ figury. Jest to nadrzędna rzecz, jeśli chce dobrać dla siebie ubranie, które podkreśli jej atrybuty i zatuszuje niedoskonałości ciała. Istnieje pięć typów figur kobiecych:
Pierwszy to sylwetka H. Charakteryzuje się ona brakiem zarysowań talii i bioder. Szerokość ramion w niej jest taka sama jak szerokość bioder. Jednocześnie sylwetka ta jest bardzo proporcjonalna. W sylwetce takiej przede wszystkim należy zaznaczyć talię, a ukryć mały biust i szerokie ramiona, dlatego należy nosić szerokie paski, żaboty i falbanki. Jako biżuterię poleca się duże broszki upięte przy dekolcie.
Drugą figura jest sylwetka X. Zwraca ona uwagę ramionami i biodrami, które są tej samej szerokości. Talia natomiast jest w niej należycie uwidoczniona. Kobiety mające taką sylwetkę skarżą się głównie na szerokie biodra, dlatego należy je maskować. Można to z powodzeniem zrobić za pomocą spodni lub spódnic o niskim stanie tak zwanymi biodrówkami.
Trzecia figura to sylwetka A. Odznacza się ona małym biustem, wąskimi ramionami, dużym wcięciem w talii oraz szerokimi biodrami. W sylwetce tej należy w jak najbardziej możliwy sposób maskować dolne części ciała. Nosić należy, zatem ołówkowe spódnice oraz sukienki o linii A. Jeśli ktoś preferuje spodnie, to najlepsze będą proste i na kant.
Czwartą figurę reprezentuje sylwetka I. Poznać ją można po szerokości ramion i bioder, która dla obu jest taka sama. Talia w niej jest długa, brzuch i pośladki płaskie, a nogi długie. Największe zmartwienie kobiet o tej sylwetce to brak krągłości. Nosząc wszelkiego rodzaju żaboty, ubrania z marszczeniami, plisami i drapowaniami dodamy kilka centymetrów do swojego wyglądu.
Piąta figura to kształt V. Sylwetka taka jest szeroka u góry, a wąska na dole. Przy pomocy dekoltów w szpic, długiej biżuterii i pionowych pasków zamaskujemy z dobrym rezultatem zbyt rozbudowaną górę ciała.
---
www.zdrowieiuroda.org

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


How to determine your figure type?
The author of this article is krzynka8

For most women, figure, silhouette plays a special role. Affects not only the well-being of psycho-physical, but also the appearance and attractiveness.Every woman to look good must first of all recognize your figure type. It is an overarching thing, if you want to choose clothes for themselves, which will highlight the attributes and zatuszuje imperfections of the body. There are five types of female figures:The first is a silhouette of H. It is characterized by the lack of scratches waist and hips.Shoulder width it is the same as the width of the hips. At the same time, this figure is very proportional. The silhouette of the first select a deck, and hide a small bust and broad shoulders, so you should wear wide belts, jabots and frills. As recommended for large jewelry brooch pinned at the neckline.The second figure is a silhouette of X. It draws attention to your shoulders and hips, which are the same width. Waist and it is properly visible. Which have the silhouette of a woman complaining mainly on wide hips, so they should be masked. This can be successfully done with trousers or skirts, a low so-called biodrówkami.The third figure is a silhouette of A. It is characterized by a small bust, narrow shoulders, a large indentation at the waist and wide hips. The silhouette of this should be in the most possible way to mask the lower part of the body. Wear should, therefore, pencil skirts and dresses on line A. If you prefer the pants, the best will be simple and to the edge.The fourth figure represents a silhouette I can get to know the width of her shoulders and hips, which for both is the same. Talia in her is long, flat belly and buttocks, and legs long. The biggest worry about the silhouette of women is the lack of curves. Wearing any kind jabots, clothes from the gathering and ruffles and drapowaniami add a few inches to your appearance.The fifth figure is a silhouette of this V shape is wide at the top and narrow at the bottom.Using the tip necklines, long jewelry and mask the vertical bars with good results too extensive top of the body.

No comments:

Post a Comment