Sunday, July 3, 2011

Piękna latem Beautiful summer

www.douglas.pl

Piękna latem

Autorem artykułu jest Li Li


Wielkimi krokami zbliża się przez wszystkich upragnione lato i wakacje. W kalendarzu coraz mocniej zaznaczone są krzyżyki, które odmierzają ilość dni do wyjazdu nad morze. Wakacje, słońce, plaża – to wszystko, aż dodaje pozytywnej energii.
W mieście napotkać możemy plakaty oraz ulotki z pięknymi modelkami w skąpych strojach kąpielowych reklamujących najnowsze kolekcje.
A tymczasem my patrząc w lustro tracimy apetyt na nadchodzące wakacje. Po zimie wiele z nas nagromadziło odpowiednio grzejący nas zapas tłuszczyku. Z dnia na dzień borykamy się z nadmiarem fałdek oraz szpecącym cellulitem. Ta niemiła pamiątka niestety nie chce zniknąć tak szybko jak się pojawiła. Każda kobieta pragnie, aby latem zadziwić swoja perfekcyjną figura. Dodaje to pewności siebie, zwłaszcza na plaży. Tam, aż roi się od przystojnych „ciach” oglądających się za spacerującymi w bikini muzami.
Pragniemy pozbyć się zbędnych kilogramów i planujemy jak to zrobić najbardziej efektywnie. Diety cud, głodówki, suplementy diety wspomagające odchudzanie oraz godziny spędzone na siłowni to najbardziej popularne sposoby, aby wrócić do dawnej świetności. Kobiety są w stanie zrobić niemal wszystko. Jednakże jak wybrać odpowiedni i najbardziej efektywny sposób? Zasada jest prosta, kierować się zdrowym rozsądkiem. Każdy sam najlepiej zna siebie i swój organizm, dlatego powinien indywidualnie dobierać najbardziej odpowiednią dietę. Pamiętając, że dieta to nie to samo co głodowy reżim. Wystarczy zadbać o spożywanie regularnych posiłków w odpowiedni sposób bilansując ilości białek i węglowodanów. Ponadto warto w pełni wykorzystać uroki wiosny. W sklepach czy na bazarkach dostępne są nowalijki, które stanowią źródło witamin oraz minerałów, których po zimie niestety nam brakuje. Im bardziej kolorowo na talerzu, tym bardziej zdrowo. Takimi posiłkami, które stanowią ucztę dla podniebienia oraz oczu możemy z powodzeniem zastąpić tłuste, kaloryczne potrawy. Co więcej, po spożyciu takiego zdrowego posiłku będziemy tryskać energia, a nie będziemy ospali i zmęczeni samą konsumpcja.
Wiosną również dni są coraz dłuższe i cieplejsze. Możemy zamiast komunikacji miejskiej wybrać zdrowszy sposób transportu do pracy,  jak spacer czy jazda na rowerze. Wieczorem lub rano wyprowadzając psa możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i pobiegać. Trochę wysiłku fizycznego również ma magiczna moc na nasze zastałe po zimie ciało. Spożycie wody również działa cuda, pomoże nam oczyścić organizm z toksyn. To właśnie one są odpowiedzialne za zmęczenie fizyczne oraz psychiczne.
Nie ulega wątpliwości, że wiosna to idealny czas by rozpocząć odchudzanie. Będąc wiernym oraz wytrwałym w postanowieniu jeszcze tego lata będziemy cieszyć się płaskim brzuchem oraz jędrnymi udami. Tego lata to nie najmodniejszy fason bikini, a idealne ciało stanie się nasza domena oraz wizytówką. Jeszcze tylko słoneczna pogoda i czegóż chcieć więcej?
---
Zobacz także:
- imprezy Kraków
- restauracje Kraków

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


Beautiful summer
The author of this article is Li Li

Is looming large for all the summer and holiday offers. The calendar is increasingly marked crosses, which is measured by the number of days to go over the sea. Holidays, sun, beach - all this adds up to positive energy.In the city we encounter posters and leaflets with beautiful models in skimpy bathing suits advertising the latest collections.Meanwhile, we are looking in the mirror we lose appetite for the upcoming holiday. After the winter, many of us have accumulated respectively grzejący tłuszczyku supply us.From one day to grapple with excess szpecącym fałdek and cellulite. This unpleasant souvenir unfortunately will not disappear as quickly as it appeared. Every woman wants to surprise your perfect summer figure. This adds confidence, especially on the beach.There, is full of handsome "settlements" for viewers with walking in a bikini muses.We want to get rid of extra pounds and plan how to do it most effectively. Miracle diets, fasting, diet supplements to help slimming and hours spent in the gym is the most popular ways to get back to its former glory. Women are able to do almost anything. But how to choose the appropriate and most efficient way? The principle is simple common sense. Everyone he knows himself best, and your body, why should individually choose the most appropriate diet. Bearing in mind that diet is not the same as hunger regime.Just make sure to eat regular meals properly balancing the amount of protein and carbohydrates. In addition, we take full advantage of the charms of spring. In shops or at bazarkach early vegetables are available, which are a source of vitamins and minerals, which after the winter, unfortunately we are missing. The more colorful on the plate, the more healthily. Such meals, which are a feast for the palate and the eye can be used to replace fat, calorie dishes. What's more, after eating such a healthy meal will gush energy, and we will not be sluggish and tired of the same consumption.In spring the days are getting longer and warmer. We can instead choose a healthier public transport mode of transport to work, like walking or cycling. In the evening or morning, taking along a dog, we can combine business with pleasure and jog. A bit of exercise also has the magical power of our body sluggish after the winter. Consumption of water also works wonders, will help us to cleanse the body of toxins. It is they who are responsible for the physical and mental fatigue.There is no doubt that spring is the perfect time to start dieting. Being faithful and persevering in its decision this summer we will enjoy a flat belly and thighs jędrnymi. This summer, it's not the trendiest fashion bikini, and will become a perfect body and a showcase of our domain. Just sunny weather and what do you want more?

No comments:

Post a Comment