Sunday, July 3, 2011

W odżywianiu kieruj się zasadą 5 razy R. #2 In the diet follow the principle of 5 times R. # 2

www.douglas.pl

W odżywianiu kieruj się zasadą 5 razy R. #2

Autorem artykułu jest Barbara Janina Łukowiak


Czy wiesz co w praktyce oznacza zasada: oznacza zasada 5 razy R w odżywianiu? W poprzednim artykule prosiłam Cię o znalezienie 5 prostych wyrazów, rozpoczynających się na literę R , których znaczenie zastosowane w praktyce pomoże Ci schudnąć.
Dziś powiem Ci co według mnie w praktyce oznacza zasada 5 razy R w odżywianiu.
Już wyjaśniam. Chodzi mianowicie o:
1.       Regularne spożywanie posiłku
2.       Rozmaitość składników odżywczych
3.       Rezygnacja ze szkodliwych i niezdrowych potraw
4.       Rozsądek w jedzeniu
5.       Radość z jedzenia
W tym artykule opiszę 3 z nich: Regularne spożywanie posiłku – Rezygnacja ze szkodliwych i niezdrowych potraw – Rozmaitość składników odżywczych
Regularne spożywanie posiłku.
Dzięki regularnemu spożywaniu posiłków dasz swojemu ciału możliwość odpoczynku. Twoje organy wewnętrzne takie jak wątroba, jelita, żołądek, nerki także chcą mieć trochę spokoju i czasu na regenerację. Kiedy spożywasz posiłek w regularnych odstępach czasu (3 główne posiłki + dwie przekąski oraz przerwa nocna) dajesz im szansę na poprawienie swojej kondycji i na odpoczynek. Kiedy są wypoczęte mogę pracować bardziej sprawnie i bardziej wydajnie, dzięki czemu lepiej się czujesz i możesz powoli pozbywać się nadmiernego tłuszczyku.
Rozmaitość składników odżywczych.
Tylko przez dostarczenie swojemu ciału wszystkich niezbędnych składników, których potrzebuje Twój organizm zapewnisz sobie możliwość powolnego ale za to stałego chudnięcia i uregulowania wagi Twojego ciała.
Dlatego wszelkie modne diety, które obiecują szybkie schudnięcie nie są dla Ciebie. W Twoim codziennym menu powinny się znaleźć produkty z wszystkich pięter piramidy żywieniowej. Czyli zarówno produkty zbożowe, jak i nabiał, mięso, ryby, owoce i warzywa oraz zdrowe tłuszcze. Także słodycze spożywane w odpowiednich ilościach (np. gorzka czekolada) które stanowią źródło szybkiej energii.
Rezygnacja ze szkodliwych i niezdrowych potraw.
Jeżeli chcesz schudnąć i utrzymać tą cudowną, szczuplejszą sylwetkę na dłużej, a do tego pragniesz być zdrowsza, musisz mieć świadomość tego, które rodzaje pożywienia są naprawdę niezdrowe a wręcz Ci szkodzą.
Czy masz tą świadomość?
Wiele osób w tym miejscu odpowiedziałoby: chcesz schudnąć unikaj: cukru, soli, tłuszczów.
Powiem Ci, że jest to połowiczna prawda. Nie zdradzę Ci teraz dlaczego. Jest to bowiem temat kolejnego mojego artykułu.
---
Mini kurs - Skuteczne odchudzanie  - - Całkowicie za darmo dla Kobiet Pracujących! Dzięki niemu wreszcie uzyskasz motywację do odchudzania i z powodzeniem schudniesz! Zapisz się już TERAZ tutaj: http://www.wszystkodlaciebie.pl/zaproszenia/skuteczneodchudzanie/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!In the diet follow the principle of 5 times R. # 2
The author of this article is Barbara Jane Łukowiak

Do you know what is in practice the rule means a rule 5 times R in nutrition? In a previous article I asked you to find five simple words that start with R, where the meaning applied in practice will help you lose weight.Today I'll tell you what I think in practice the rule of 5 times the R diet.Let me explain. Namely:1st Regular consumption of a meal2nd A variety of nutrients3rd Resignation of harmful and unhealthy food4th Sense in eating5th The joy of eatingIn this article I will describe three of them: Regular consumption of a meal - Resignation of harmful and unhealthy food - variety of nutrientsRegular consumption of a meal.With regular consumption of meals you give your body can rest. Your internal organs such as liver, intestine, stomach, kidneys and they want to have some peace and time to recovery. When you eat meals at regular intervals (3 main meals and two snacks + night break) you give them a chance to improve your fitness and relaxation. When you are rested I can work more smoothly and more efficiently, making you feel better and you can slowly get rid of excessive tłuszczyku.A variety of nutrients.Only by providing your body with all the necessary ingredients that your body needs to help ensure the possibility of slow but it is a permanent weight loss and regulate your body weight.Therefore, all the fad diets that promise quick weight loss is not for you. In your daily menu should contain products from all floors food pyramid. So both the cereal and dairy products, meat, fish, fruits and vegetables and healthy fats. Also sweets consumed in adequate amounts (eg, dark chocolate) which are a source of quick energy.Resignation of harmful and unhealthy food.If you want to lose weight and keep this wonderful, slimmer silhouette for a long time, and to want to be healthier, you need to be aware of which types of food are really unhealthy and even harmful to you.Do you have this awareness?Many people here will answer: you want to lose weight, avoid sugar, salt, fats.I'll tell you that this is half the truth. Not tell you now why. It is in fact the subject of my next article.

No comments:

Post a Comment