Thursday, July 7, 2011

Witamina C - To witamina o wszechstronnym działaniu. Vitamin C - This vitamin for comprehensive action.

www.douglas.pl

Witamina C - To witamina o wszechstronnym działaniu.

Autorem artykułu jest Tobiasz Duda


Inaczej określana jest jako kwas askorbinowy. Znana jest jako witamina odpowiedzialna za podtrzymywanie w dobrej kondycji układu odpornościowego. Witamina C, bo o niej mowa. Stosowana jest w trakcie grypy i przeziębienia.
Dobrze jeśli witamina C jest każdego dnia dostarczana do organizmu w naturalnej formie. Jej właściwości są olbrzymie o czym przekonasz się czytając dalej. Witamina C jest niezbędna do produkcji limfocytów. To one są odpowiedzialne za rozwalanie zainfekowanych komórek. Produkowanie przeciwciał oraz systemów obronnych wzmacnia funkcjonowanie systemu odpornościowego organizmu. Witaminę C używa się do produkcji kolagenu – białka, które jest potrzebne do sformowania pod nabłonkiem warstwy komplikującej przedostanie się wirusów do organizmu.
Podstawowe źródła bogate w witaminę C to: dzika róża, porzeczka, agrest, grejpfrut, cytryna, aronia, truskawki, pomarańcza, malina. Można też duże pokłady witaminy znaleźć w warzywach: cebula, bobie, groszek, rzodkiewka, brokuły, brukselka, pomidory, rabarbar i natka pietruszki.
Musisz poznać olbrzymie zalety witaminy C, która ma duży udział w naszym życiu:
- podwyższenie formy układu odpornościowego,
- chroni przed infekcjami, wirusami,
- obniża poziom cholesterolu i umacnia układ krwionośny,
- chroni przed działaniem promieni słonecznych,
- ulepsza wzrok,
- stosowana najczęściej w okresie grypy i przeziębienia,
- uczestniczy w procesach metabolicznych,
- zwiększa stopień gojenia się skaleczeń i zrastania kości,
- uczestniczy przy odbudowie witaminy E,
- zwiększa przyswajalność żelaza,
- powstrzymuje proces utleniania spowodowanemu przez wolne rodniki,
Tak jak witamina C jest potrzebna w naszym organizmie, tak i wszystkie pozostałe witaminy są niezbędne do wielu procesów metabolicznych. O tym musisz pamiętać.
Kwas askorbinowy jest najczęściej stosowany wśród ludzi i przynosi chyba największe zalety dla organizmu, jej brak może mieć wpływ na zwiększoną tendencje na infekcje oraz może nadszarpnąć formę systemu odpornościowego. Dlatego dobrze by było zwrócić uwagę na zdrowe odżywianie, które jest niezbędne w uzupełnianiu braku witamin. Wszystko to możesz osiągnąć dzięki coraz bardziej popularnym suplementom diety. Pomagają one uzupełniać dietę o poszczególne składniki odżywcze, których na co dzień nie znajdziesz w swojej diecie.
---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Click here!


Vitamin C - This vitamin for comprehensive action.
Tobias is the author of the article Duda

Otherwise referred to as ascorbic acid. Is known as the vitamin responsible for maintaining a healthy immune system. Vitamin C, because of her question. It is used during the flu and colds.Well, if vitamin C is delivered every day to the organism in its natural form. Its properties are huge as you'll see by reading further. Vitamin C is essential for the production of lymphocytes. They are responsible for the blasting of infected cells. Producing antibodies and strengthens the defense systems of the body's immune system functioning. Vitamin C is used for the production of collagen - a protein that is needed to form a layer under the epithelium complicating virus penetrates into the body.Primary sources rich in vitamin C include: wild rose, currant, gooseberry, grapefruit, lemon, chokeberry, strawberry, orange, raspberry. You can also find large deposits of vitamins in vegetables: onion, broad bean, peas, radishes, broccoli, Brussels sprouts, tomatoes, rhubarb and parsley.You know the huge benefits of vitamin C, which is a big part in our lives:- To increase the immune system forms,- Protects against infections, viruses,- Lowers cholesterol and strengthens the cardiovascular system,- Protects against sunlight,- Improves sight,- Used frequently during the flu and colds,- Participates in metabolic processes,- Increases the healing of cuts and fusion of bones,- Participates in the reconstruction of vitamin E,- Increases the absorption of iron,- Prevents oxidation caused by free radicals,As vitamin C is needed in our body, so all the other vitamins are essential for many metabolic processes. The fact you have to remember.Ascorbic acid is most commonly used among humans, and perhaps brings the greatest benefits for the body, its absence can affect the increased tendency to infections and can undermine the form of the immune system. Therefore, it would be good to draw attention to healthy eating, which is essential in complementing the lack of vitamins. All this can be achieved through an increasingly popular dietary supplements. They help to supplement their diet with specific nutrients that every day you will not find in their diet.

No comments:

Post a Comment