Saturday, November 12, 2011

Preparaty stosowane w mezoterapii Drugs used in mesotherapy

www.douglas.pl

Preparaty stosowane w mezoterapii

Autorem artykułu jest imb

Mezoterapia igłowa i bezigłowa to obecnie jeden z  najskuteczniejszych sposobów na odmłodzenie skóry, jej odbudowę elastyczności i poprawę wyglądu.
Wśród najczęściej stosowanych w mezoterapii grup leków i preparatów należy wymienić:
- wazodilatatory,
- preparaty przeciwzapalne,
- antybiotyki,
- hormony,
- enzymy proteolityczne,
- antyoksydanty (np. tauryna, pyknogenol, rezweratrol, witaminy: A, C, E),
- aminokwasy, polipeptydy,
- czynniki wzrostu pochodzące z autologicznego osocza bogatego w płytki krwi,
- PDRN (polidezoksyrybonukleotydy - polimery białkowe naturalnego pochodzenia o długości łańcucha białkowego wynoszącej od 50 do 2000 par zasad połączonych wiązaniami fosfodwuestrowymi),
- preparaty relaksujące mięśnie,
- witaminy (głównie A, C, E, witaminy z grupy B, witamina H),
- mikroelementy (wapń, miedź, sód, potas, magnez, żelazo, cynk, selen),
- związki krzemu,
- wyciągi roślinne,
- kwas hialuronowy, hialuronian sodowy,
- siarczan glukozaminy.
W zależności od podanego preparatu lub leku mówimy o różnym działaniu substancji na tkanki organizmu. Witaminy A, C, E wykazują działanie antyoksydacyjne. PDRN, preparat coraz częściej wykorzystywany na świecie w procesach biorewitalizacji skóry, działa w sposób bezpośredni na komórki tego organu, doprowadzając do wzrostu poziomu substancji syntetyzowanych i wydzielanych przez fibroblasty. PDRN działa również w sposób pośredni jako ochrona skóry przed uszkadzającym działaniem wolnych rodników.
Kwas hialuronowy (hyaluronic acid - HA) makrocząsteczkowy nie wykazuje działania biostymulującego, bowiem nie wpływa na produkcję endogennego kwasu hialuronowego. HA podany w ten sposób działa jedynie nawilżająco i antyoksydacyjnie. Działanie przeciwutleniające jest związane z podstawową strukturą chemiczną cząsteczki oraz jej ciężarem cząsteczkowym, natomiast efekt nawilżający wynika z tego, że jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie związać około 2.50 cząsteczek wody.
W celu pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego nie podajesię w iniekcjach śródskórnych samego makrocząsteczkowego HA, lecz hialuronian sodowy (zawierający od 20 do 38 monomerów HA), zmieszany z aminokwasami, takimi jak glukozamina, prolina, lizyna, leucyna, glicyna, które pobudzają pod- jednostkę CD 44 fibroblastów do proliferacji.
Związki krzemu powinny być stosowane do odmładzania estetycznego skóry tylko u osób starszych, bowiem indukują reakcję zapalną i odpowiedź o charakterze fibrotycznym, biorą udział w syntezie kolagenu typu I oraz aktywują enzym hydroksylazę proliny.
---
Mezoterapia Szczecin
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl www.douglas.pl

Drugs used in mesotherapyThe author of this article is to IMBNeedle and needleless mesotherapy is now one of the most effective ways to rejuvenate the skin, its elasticity reconstruction and improve the appearance.Among the most commonly used in mesotherapy classes of drugs and preparations should be mentioned:- Wazodilatatory,- Anti-inflammatory preparations,- Antibiotics,- Hormones,- Proteolytic enzymes,- Antioxidants (eg, taurine, pyknogenol, resveratrol, vitamin A, C, E),- Amino acids, polypeptides,- Growth factors derived from autologous plasma rich in platelets,- PDRN (polidezoksyrybonukleotydy - Protein polymers of natural origin of the protein chain lengths ranging from 50 to 2000 base pairs bonded fosfodwuestrowymi)- Relaxing muscle preparations,- Vitamins (mainly A, C, E, B vitamins, vitamin H),- Trace elements (calcium, copper, sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, selenium),- Compounds of silicon,- Plant extracts,- Hyaluronic acid, sodium hyaluronate,- Glucosamine sulfate.Depending on the given product or medicine we talk about the different effects of the substance in the tissues of the body. Vitamins A, C and E have antioxidant activity. PDRN, the product is increasingly used worldwide in the process of biorewitalizacji skin, acts directly on cells of the body, leading to increased levels of a substance synthesized and secreted by fibroblasts. PDRN also acts indirectly to protect the skin against damaging free radicals.Hyaluronic acid (Hyaluronic Acid - HA) makrocząsteczkowy biostymulującego does not work, because no effect on the endogenous production of hyaluronic acid. HA given in this way only works moisturizing and antioxidant properties. Antioxidant action is connected with the basic chemical structure of the molecule and its molecular weight, while the moisturizing effect due to the fact that one molecule of hyaluronic acid is able to bind about 2.50 molecules of water.In order to stimulate fibroblasts to produce collagen, elastin and hyaluronic acid did not podajesię intradermal injection of HA makrocząsteczkowego same, but the sodium hyaluronate (containing from 20 to 38 monomers HA), mixed with amino acids such as glucosamine, proline, lysine, leucine, glycine, which stimulate sub-unit of CD 44 fibroblasts to proliferate.Silicon compounds should be used for aesthetic rejuvenation of the skin only in the elderly, because the induced inflammatory response and the response of a fibrotycznym, are involved in the synthesis of collagen type I and activate the enzyme proline hydroxylase.

No comments:

Post a Comment