Wednesday, October 17, 2012

Cera wrażliwa Sensitive Skin

www.douglas.pl

Cera wrażliwa

Autorem artykułu jest Jakub Sadlik

Cera wrażliwa jak sama nazwa wskazuje jest wrażliwa na suche środowisko, promienie UV, zmianę warunków atmosferycznych, wodę, mydło. Występuje w powiązaniu ze skórą alergiczną, płytko-unaczynioną, suchą.
Główne dolegliwości to swędzenie, pieczenie, mrowienie, duża wrażliwość ogólna spowodowana różnymi czynnikami, czasem trudnymi do określenie. Jest to rodzaj skóry nabytej lub uwarunkowanej genetycznie.
Występuje ona często u kobiet, których reakcje skórne zależą od cyklu miesiączkowego i stanu emocjonalnego. Jest bardzo trudna w pielęgnacji, Coraz częściej spotyka się ten rodzaj cery, a wiąże się to przede wszystkim z obciążeniem środowiska naturalnego toksynami i z nieodpowiednią pielęgnacją, stosowaniem kosmetyków o wysokim stopniu aktywności, często niewłaściwych do danego typu cery i wieku. Ogromny wpływ na uwrażliwienie ma nadmierna ilość promieniowania słonecznego, nie tylko naturalnego, ale także sztucznego (solaria), przegrzanie i suchość pomieszczeń oraz stresy.
Spośród czynników środowiska naturalnego, nie tylko toksyny mają negatywny wpływ na cerę. Są to również zanieczyszczenie kurzem i pyłem, oddziaływanie włókien sztucznych na skórę, nieprawidłowe odżywianie się oraz brak ruchu. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do ubytku wilgoci i warstwy ochronnej tłuszczu ze skóry.
W celu prawidłowej pielęgnacji cery wrażliwej kosmetyczka powinna przeprowadzić z klientką szczegółowy wywiad na temat sposobu jej dotychczasowej pielęgnacji, stosowanej diety, używek, aktywności ruchowej trybu i czasu pracy. Częstą przyczyną wrażliwości cery jest długotrwałe stosowanie leków.
---
W celu prawidłowej diagnozy rozaju cery proponuję odwiedzić salon kosmetyczny
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Sensitive Skin The author of the article is James SadlikSensitive skin as the name suggests is sensitive to the dry environment, UV radiation, changing weather conditions, water and soap. It occurs in association with allergic skin, shallow-vascularized, dry. The main symptoms are itching, burning, tingling, high sensitivity overall due to various factors, sometimes difficult to determine. This is a type of skin acquired or genetically inherited. It occurs frequently in women with skin reactions depend on the menstrual cycle and emotional state. It is very difficult to maintain, more and more common this type of skin, and is associated primarily with the load of environmental toxins and inadequate care, the use of cosmetics with a high degree of activity, often inappropriate for the type of skin and age. Huge impact on the sensitivity is excessive amount of solar radiation, not only natural but also artificial (tanning), overheating and dry rooms, and stress. Among the environmental factors, not only the toxins have a negative effect on the skin.They are also dirt and dust pollution, the impact of man-made fibers to the skin, improper diet and lack of exercise. All these factors contribute to loss of moisture and a protective layer of fat from the skin. In order to properly care for sensitive skin cosmetics should conduct a detailed interview with the customer, about how her current care, diet, drugs, physical activity and mode of working time. A common cause of skin sensitivity is a long-term use of drugs. --- In order to correctly diagnose the type of skin I suggest to visit the beauty salon An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment