Saturday, January 28, 2012

Olejek rycynowy na zdrowe włosy, rzęsy i paznokcie Castor Oil for healthy hair, eyelashes and nails

Olejek rycynowy na zdrowe włosy, rzęsy i paznokcie

Autorem artykułu jest Gustaw Wolski

Rozdwojone włosy i zniszczone końce to problem, z którym boryka się niejedna kobieta. Bardzo pomocne będzie w tym przypadku używanie olejku rycynowego, który jest pozyskiwany z rośliny zwanej rącznikiem pospolitym. 
olejek rycynowyOlejek rycynowy jest znany na całym świecie, ale mimo swych niesamowitych właściwości, nie jest zbyt popularny. Mimo tego warto zainteresować się tym produktem i wypróbować jego działanie, gdyż efekt jego stosowania będzie naprawdę wspaniały. Olejek rycynowy można stosować zarówno na włosy, jak i na paznokcie oraz rzęsy.
Jeśli chodzi o zastosowanie olejku rycynowego na włosy, to  można nakładać go bezpośrednio na końcówki włosów, jak też przygotować specjalną odżywkę. Do tego celu należy wymieszać olejek rycynowy, żółtka jaj i trochę soku z cytryny, nanieść tak powstałą odżywkę na włosy i skórę głowy, a następnie owinąć głowę folią. Po minimum dwudziestu minutach można umyć głowę, jednak warto odżywić włosy dłużej i potrzymać na nich odżywkę nawet przez całą noc.
Aplikując olejek rycynowy na rzęsy, można użyć szczoteczki i nanieść na nie olejek w taki sposób, jakby malowało się rzęsy tuszem do rzęs.  W tym przypadku długość pozostawienia olejku na rzęsach też będzie miała wpływ na efekt końcowy.
Podobnie sprawa się ma z odżywianiem paznokci. Olejek nanosimy wprost na paznokcie i pozostawiamy jak najdłużej. Przy systematycznym stosowaniu olejku rycynowego, rozdwajające się paznokcie przestaną być problem. Przy okazji paznokcie wzmocnią się i nie będą się łamały przy każdej okazji.
Widać więc, że nawet najlepsza odżywka, która nie ma w swym składzie olejku rycynowego, nie będzie działała w takim stopniu jak zwykły olejek rycynowy. Można go nabyć w każdej aptece lub sklepie kosmetycznym w cenie zaledwie kilku złotych. Warto zastosować kurację opartą na olejku rycynowym i cieszyć się lśniącymi i zdrowymi włosami, mocnymi i nierozdwojonymi paznokciami oraz długimi i gęstymi rzęsami.
--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl www.douglas.pl

Castor Oil for healthy hair, eyelashes and nailsThe author of this article is Gustav WolskiDamaged hair and split ends is a problem that faces many a woman. Will be very helpful in this case use of castor oil which is extracted from a plant called rącznikiem common.Castor oil is known throughout the world, but despite its amazing properties, it is not too popular. Although this might be interested in this product and test the performance, because the effect of its application will be really great. Castor oil can be used both on the hair and the nails and eyelashes.As regards the application of castor oil on your hair, you can put it directly on the hair ends, as well as prepare a special conditioner. For this purpose, castor oil mix, egg yolks and a little lemon juice, apply conditioner created just for hair and scalp, then wrap the foil head.After a minimum of twenty minutes, you can wash your head, but try to condition your hair longer and hold them even conditioner all night.By applying castor oil on eyelashes, you can use the brush and apply to no oil in such a manner as depicted lashes mascara. In this case, the length of leaving oil on the eyelashes also will affect the final result.Similarly it is with eating nails. Oil should be applied on the nails straight and leave it as long as possible. With the systematic use of castor oil, splitting nails are no longer a problem. By the way, to strengthen nails and will not be violated at every opportunity.This shows that even the best conditioner that does not have in their composition of castor oil, will not work as much as regular castor oil. It can be purchased at any pharmacy or beauty store in the price of a few gold. Use a treatment based on castor oil and enjoy the shiny and healthy hair, strong nails and not doubled up, and long and thick eyelashes.--- An article from the site www.Artelis.pl

No comments:

Post a Comment