Saturday, March 10, 2012

Podkręcanie rzęs Tweaking your eyelashes

www.douglas.pl

Podkręcanie rzęs

Autorem artykułu jest Uroda i Zdrowie

Podkręcanie rzęs jest taką czynnością, która jest dobrze znana wszystkim kobietom. Jest to pewnym elementem estetycznym i podkreślającym urodę kobiet.
W damskiej urodzie liczy się każdy szczegół. Elegancka kobieta musi zadbać  o kompleksowo. Muszą być zrobione paznokcie, ładna fryzura, dobry makijaż. Zawsze podkreślano piękno oczu poprzez dbałość o oprawę oczu. Starannie wyprofilowane brwi, gęste i długie wytuszowane  rzęsy to niezbędna oprawa oka. Rzęsy pieknie wyglądają jak są zakręcone ku górze. Grubość rzęsom może nadać maskara, gęstość – doklejane sztuczne włoski. A jak odbywa się podkręcanie rzęs? Służy do tego urządzenie już nieco zapomniane, niegdyś obecne w torebce każdej elegantki. To zalotka. Jest to metalowy przyrząd z kleszczami, pomiędzy które wkłada się rzęsy, delikatnie zaciska na kilkadziesiąt sekund i gotowe. Może być zwykła, mechaniczna lub elektryczna. Zwykłą przed użyciem należy podgrzać strumieniem gorącego powietrza z suszarki. Podkładki są wykonane z gumy lub silikonu, powinny być wymienne. Ważne jest, by wszystkie przyrządy stosowane do upiększania oczu były utrzymywane w czystości. Namnażają się na nich bakterie, które mogą zainfekować gałkę oczną.
Zalotka do rzęs może być używana codziennie. Podkręcać trzeba rzęsy niemalowane, bez śladu kremu czy makijażu. Dobrej jakości urządzenie nie niszczy rzęs, nie osłabia włosków i nie powoduje ich wypadania. Mimo to warto dać rzęsom kilka razy w miesiącu odpocząć. Wszelka przesada jest bowiem szkodliwa. Zalotki są do kupienia w drogeriach, perfumeriach, a także w sklepach internetowych. Zwykłe przyrządy kosztują niewiele, za elektryczne trzeba zapłacić znacznie więcej.
---
Najlepsze preparaty do włosów zniszczonych.
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Tweaking your eyelashes

The author of this article is Beauty and Health

Tweaking the eyelashes is an activity which is well known to all women. It is a certain element and emphasizes the aesthetic beauty of women.
In the women's beauty in every detail counts. An elegant woman must take care ofcomprehensively. They must be made ​​nails, nice haircut, good makeup. I always emphasize the beauty of your eyes through eye care for the setting. The carefullysculpted eyebrows, thick and long eyelashes are drawn in ink required binding of the eye. Lashes look beautiful as are turned upwards. The thickness of lashes mascara can give, the density - Italian Plastics appended. And how is clocking eyelashes? Use thedevice a little forgotten, once present in the bag every elegant woman. This eyelash curler. It is a metal device with claws, between which is inserted into lashes, gentlytighten the tens of seconds and you're done. It can be simple, mechanical or electrical.Ordinary before using it to heat a stream of hot air from the dryer. Pads are made ofrubber or silicone, they should be interchangeable. It is important that all equipmentused to beautify the eyes are kept clean. Multiply them bacteria that can infect the eye.
Eyelash eyelash curler can be used daily. Have painted lashes curl, without a trace of cream or makeup. Good quality equipment does not damage the lashes, does not weaken the hair and does not cause hair loss. Despite this, we give lashes a few times a month to rest. Any overstatement is in fact harmful. They are eyelash curler to buy indrugstores, perfumeries, and also in online stores. The usual instruments costing much,for the electric need to pay much more.

No comments:

Post a Comment