Saturday, March 10, 2012

Przyciągnij spojrzenie: sztuczne rzęsy na karnawał Pull the look: false eyelashes at the carnival

www.douglas-shop.pl

Przyciągnij spojrzenie: sztuczne rzęsy na karnawał

Autorem artykułu jest Patrycja Bednarek

Niby wszystko jest okej. Nałożyłaś na powieki drogie cienie, roztarłaś je najlepszym pędzelkiem oraz użyłaś pogrubiającego i wydłużającego tuszu ze znanym nazwiskiem na opakowaniu. Mimo to, twój makijaż oczu nawet w połowie nie jest tak spektakularny jak ten podpatrzony u Kim Kardashian. Dlaczego?
Sekretem Kim (i wielu innych podziwianych przez nas gwiazd) są sztuczne rzęsy. To one wieńczą makijaż i stanowią punkt przyciągania… męskich spojrzeń. Karnawał to świetny czas na próbowanie nowych rzeczy, dlatego stań przed lustrem, na laptopie odpal instruktażowy filmik i przy pomocy pęsety oraz specjalnego kleju zaaplikuj piękny wachlarz.
sztuczne_rzesy_3
Jak nakładać sztuczne rzęsy:

1.    Przed nałożeniem sztucznych rzęs na górnej powiece namaluj kreskę czarnym eyelinerem, dzięki temu granica między naturalnymi rzęsami, a tymi doklejonymi nie będzie widoczna.
2.    Sztuczne rzęsy przyłóż do linii swoich naturalnych rzęs i zobacz czy nie są zbyt długie, jeśli są – przytnij je nożyczkami.
3.    Na patyczek higieniczny nałóż niewielką ilość kleju do sztucznych rzęs
4.    Patyczkiem nałóż klej na całą długość sztucznych rzęs i poczekaj aż trochę przeschnie (do momentu, gdy zacznie robić się przezroczysty).
5.    Przy pomocy pęsety przyłóż sztuczne rzęsy do linii swoich naturalnych. Najpierw przyklej środek, a następnie (również pęsetą) naciągnij końce. Zwróć uwagę, żeby sztuczne rzęsy zaczynały się w tym samym miejscu, w którym zaczynają się twoje prawdziwe rzęsy. Gdy umieścisz je zbyt blisko wewnętrznego kącika, mogą powodować łzawienie oka.
6.    Jeśli chcesz osiągnąć bardziej spektakularny efekt, sztuczne rzęsy wytuszuj ulubioną maskarą.

Wybór sztucznych rzęs jest naprawdę ogromny. Począwszy od klasycznych w pasku, poprzez pojedyncze kępki, zdobione cyrkoniami, na wachlarzach z kolorowych piór skończywszy. Rzęsy w pasku (wybieraj te na przezroczystym) świetnie sprawdzą się na co dzień. Ich przyklejenie, przy odrobinie wprawy, zajmie ci nie więcej niż pięć minut. Kępki wymagają więcej czasu i precyzji ale wyglądają bardziej naturalnie. Rzęsy z cyrkoniami i wachlarze z piór zrobią wrażenie na karnawałowej imprezie. Gdy zdecydujesz się na takie rzęsy, postaraj się, by reszta makijażu była bardziej stonowana. Chyba, że akurat wybierasz się na bal przebierańców.
---
Tekst został oryginalnie opublikowany na www.alejakobiet.pl // Autor: Dominika Górtowska
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Pull the look: false eyelashes at the carnival
Patricia is the author of this article Bednarek
Like everything is okay. Put the lid expensive shades, rub them the best, and you used thicker brush and lengthening mascara with a known name on the package. Despite this, your eye makeup, even in the middle is not as spectacular as this one which is at Kim Kardashian. Why?Who secret (and many other celebrities we admired) are false eyelashes. They crown the make-up and provide a point of attraction ... the male gaze. Carnival is a great time for trying new things, so stand before the mirror, on the laptop and fire up an instructional video using tweezers and a special glue then apply a beautiful fan.
How to apply false eyelashes:
First Before applying false eyelashes on the upper eyelid notch paint a black eyeliner, so that the boundary between natural lashes and those doklejonymi will not be visible.Second Apply the false lashes to your natural lash line and see if you are not too long, if they are - cut them with scissors.Third The hygienic stick apply a small amount of glue to false eyelashes4th Apply glue stick to the entire length of the false eyelashes and wait a little dried-up (until you start to do is transparent).5th With the help of tweezers bedside false lashes to your natural line. First attach the measure, then (the forceps) pull the ends. Please note that false eyelashes began in the same place where start your real lashes. When you put them too close to the inner corner, can cause watery eyes.6th If you want to achieve more spectacular results, false eyelashes wytuszuj favorite mascara.
Selection of false eyelashes is really huge. Starting from the classical to the bar, with a single tufts, adorned with cubic zirconia, the array of colorful feathers ending. Eyelashes in the bar (they choose to clear) are especially good every day. Their bonding, with a little practice, it will take you no more than five minutes. Tufts requires more time and precision, but look more natural. Eyelashes with zircons and feather fans will impress the carnival event. When you decide on such eyelashes, make it to the rest of the makeup was more subdued. Unless you just going to a costume party.

No comments:

Post a Comment