Saturday, March 10, 2012

Sposób na idealne kreski Perfect way to mark

www.douglas-shop.pl

Sposób na idealne kreski

Autorem artykułu jest Patrycja Bednarek

Mówi się, że jaskółki zwiastują wiosnę. W tym roku goszczą jednak przez całą jesień i zimę. Gdzie? Na powiekach! Stworzony za pomocą eyelinera makijaż – jaskółka to hit tego sezonu. Kochają go gwiazdy, projektanci mody, modelki i tysiące zwykłych dziewczyn.
Czarną kreskę na powiece przez lata nosiła Brigitte Bardot. Następnie swoim znakiem rozpoznawczym uczyniły ją Amy Winehouse i Alexa Chung. Obecnie trudno znaleźć celebrytkę, która nie pokazałaby się z czarną kreską na powiece. Jaskółka to ulubiony makijaż Kate Moss. Po eyeliner często sięgają także Lauren Conrad, Kim Kardashian, Beyonce oraz Angelina Jolie. Na rodzimym podwórku do wielbicielek czarnej kreski zaliczyć możemy Marinę Łuczenko, Anję Rubik i Edytę Górniak. W sezonie jesień-zima 2011/2012 kreska na powiece pojawiała się na wielu pokazach. Klasyczny makijaż promowali m.in. Lanvin i Dolce & Gabbana. Do tematu trochę odważniej podeszła Anna Sui, u której kreski znalazły się na górnej części powieki.
3_2

Rodzajów kresek może być tyle, ile osób je malujących. Różnią się kształtem, długością, wywinięciem czy intensywnością koloru. Jednak każda z nich jest mocnym punktem makijażu, dlatego najlepiej, gdy występuje w towarzystwie alabastrowej cery i dyskretnej pomadki w cielistym kolorze. Jeśli wolisz mocniejszy makijaż, do czarnej kreski na powiece wybierz czerwona szminkę.

Kreskę na powiece możesz wykonać na wiele sposobów: za pomocą kredki do oczu, eylinera w pisaku, eyelinera w płynielub w żelu. Ta ostatnia metoda, przy odrobinie wprawy, sprawdza się najlepiej.

A oto jak zrobić idealną kreskę przy pomocy eyelinera w żelu:

Oprócz wspomnianego wcześniej kosmetyku, kluczem do sukcesu jest także odpowiednio dobrany pędzelek. Ten do eyelinera powinien być sztywny i wykonany ze sztucznego włosia. Sama zdecyduj czy wygodniej będzie ci posługiwać się cienkim, spiczastym pędzelkiem  czy płaskim, skośnie ściętym:

1.    Pędzelek zanurz w eyelinerze. Zacznij rysować delikatną kreskę od środka powieki na zewnątrz, a następnie od wewnątrz do środka.
2.    W zewnętrznym kąciku wywiń kreskę tak, jakby miała być przedłużeniem dolnej powieki.
3.    Czynność powtarzaj do momentu, aż uzyskasz odpowiedni kolor i grubość kreski.
4.    Kreskę utrwal czarnym cieniem do powiek i starannie wytuszuj rzęsy.
---
Tekst został oryginalnie opublikowany na www.alejakobiet.pl // Autor: Dominika Górtowska
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Perfect way to mark
Patricia is the author of this article Bednarek
It is said that swallows herald the spring. This year's host, however, the whole autumn and winter. Where? Of the eyelid! Created with eyeliner makeup - swallow a hit this season. They love him a star, fashion designers, models and thousands of ordinary girls.Black line on the eyelid for years wore a Brigitte Bardot. Then his trademark made her Amy Winehouse and Alexa Chung. At present it is difficult to find a celebrity who does not demonstrate to the black line on the eyelid. Swallow's favorite make-up Kate Moss.After the eyeliner back often as Lauren Conrad, Kim Kardashian, Beyonce, and Angelina Jolie. On the home yard for fans of black line, we can include Marina Luczenko, Anja Rubik and Edyta Gorniak. In the season of autumn-winter 2011/2012 line on the eyelid appeared on many shows. Classic makeup promoted, among othersLanvin and Dolce & Gabbana. To the subject a little more boldly approached Anna Sui, in which the lines were on top of the eyelid.

Types of strokes can be as much as those of painting them. They vary in shape, length, flange, or intensity of color. However, each of them is the strong point of makeup, so it's best when comes with alabaster skin and the flesh discreet lipstick color. If you prefer a stronger makeup, the black line on the eyelid, select the red lipstick.
Line on the eyelid, you can perform a number of ways: by Liner, eylinera in the pen, eyeliner gel in płynielub. This last method, with a little practice, works best.
Here's how to make the perfect dash with a gel eyeliner:
In addition to the aforementioned cosmetic, the key to success is the combination with the appropriate brush. This the eyeliner should be rigid and made of artificial hair. She will be more convenient to choose whether you use a thin, pointed brush or flat, obliquely truncated:
First Dip brush in eyelinerze. Start drawing a line from the center of the delicate eyelid to the outside and then inside the center.Second The outer corner wywiń dash as if it had an extension of the lower eyelid.Third Repeat this step until you get the right color and thickness of the line.4th Capture dash black eye shadow and carefully paint the lashes.

No comments:

Post a Comment