Wednesday, March 23, 2011

Our hands-our business card! Nasze dłonie- nasza wizytókwa

www.douglas.pl

Nasze dłonie- nasza wizytókwa

Autorem artykułu jest Anna Madej


Często słyszymy oto takie porównanie nasze dłonie, naszą wizytówką. Jak o nie dbać i co robić by zawsze wyglądały pięknie, nawet po długich porządkach domowych czy też po plewieniu ogródka.
Całe nasze ciało potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, a dłonie szczególnie gdyż to one najczęściej mają kontakt z wodą, różnymi detergentami. Na rynku kosmetycznym pojawiło się mnóstwo produktów do pielęgnacji dłoni: kremy nawilżający, peelingi, maseczki. W salonach kosmetycznych też odnajdziemy mnóstwo zabiegów pielęgnacyjnych-parafina na dłonie i maseczki. Kolejną kwestia jaką musimy poruszyć to paznokcie w końcu są nieodłączną częścią naszych dłoni. Jak o nie dbać? Nie wystarczy pomalować je kolorowym lakierem by było już ok, one też wymagają pielęgnacji i nawilżenia. To jak one wyglądają zależy także od naszej diety-powinno w niej się znaleźć mnóstwo witaminy B, wapna i białka. Jedzenie papryki sprzyja poprawie płytki paznokciowej. Paznokcie muszą być odpowiednie zadbane po przez zabiegi-obcinanie, piłowanie, wycinanie skórę-musimy pamiętać aby mieć wszystkie narzędzia, których używamy muszą być sprawne, by nie uszkodzić paznokci i skóry wokół nich. musimy pamiętać by podczas porządków domowych, zmywania naczyń używać rękawiczek gumowych-może to być trochę niewygodne ale wtedy chronimy nasze dłonie i paznokcie przed detergentami. Zimą ważną rzeczą jest by nosić rękawiczki-najlepiej skórzane, by zapobiec przemarznięciu dłoni.
By nasze dłonie były idealne i były naszą wizytówką musimy o nie dbać i
pamiętać o kilku szczegółach:

1. Odpowiednie nawilżanie.
2. Ochrona dłoni i paznokci przed detergentami.
3. Odpowiednia dieta zawierająca dużo witaminy B, wapna, białka, żelaza i
cynku.
4. Jeżeli malujesz często paznokcie, pozwól im jak najczęściej odetchnąć.
5. Piłując paznokcie rób to najlepiej aby zyskały kształt owalny lub
prostokątny.
6. Używanie zbyt często polerki osłabia płytkę paznokciową.
7. Regularnie rób peeling dłoni.


Polecam także domowy sposób na nasze dłonie i paznokcie.
1. peeling z cukru i oliwy dla dłoni
2. oliwa z oliwek z sokiem z cytryny na rozjaśnienie płytki.

Pamiętajcie dłonie są Naszą wizytówka!
---
Artykuł pochodzi ze strony:
www.kobietoland.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Our hands-our business card!
The author of this article is Anna Madej

We often hear such a comparison here are our hands, our calling card. How do I care about them and what to do to always look beautiful, even after many orders of domestic or after weeding the garden. Our whole body needs adequate moisture, and the hands especially since they usually are in contact with water, various detergents. On the market there are plenty of beauty products for hand care: moisturizing creams, scrubs and facials. In beauty salons also find plenty of beauty treatments-paraffin for hands and face masks. Another issue that we must move at the end of the nails are an integral part of our hands. How do I care about them? It is not enough paint to paint them a color that it was ok, they also require care and moisture. It's what they look like also depends on our diet-should it be found plenty of B vitamins, calcium and protein. Eating peppers is improving nails. Nails must be maintained at the appropriate spa-cutting, sawing, cutting the skin-we must remember to have all the tools we use must be in working order not to damage the nail and the skin around them. we must remember that during housecleaning, dishwashing rubber gloves to use-it might be a bit awkward but if we protect our hands and nails against detergents. In winter, it is important to wear gloves-leather is best to avoid przemarznięciu hand. By our hands were perfect and we have our pride to look after them and remember a few details:
1. Adequate hydration. 2. Protection of hands and nails against detergents. 3. Balanced diet containing plenty of vitamin B, calcium, protein, iron and zinc. 4. If you paint your nails often, let them breathe as often as possible. 5. Sawing nails do it best to acquire the shape of an oval or rectangular. 6. Using the polishing too often weakens the nail plate. 7. Regularly scrub your hands do.

I also recommend the way home on our hands and nails. 1. scrub with sugar and palm oil for 2. olive oil with lemon juice to brighten the plate.
Remember hands are our business card! 

No comments:

Post a Comment