Wednesday, March 23, 2011

SPA & Wellness

www.douglas.pl

SPA & Wellness

Autorem artykułu jest katia81


Hotele i ośrodki Wellness & SPA to w tym momencie już nie tylko snobizm i moda w pewnych środowiskach, ale także sposób na życie i przede wszystkim na spędzanie wakacji. Obecnie SPA  to już właściwie odrębna gałąź turystyki
Coraz więcej luksusowych hoteli rekomenduje się jako właśnie te, które posiadają ofertę Wellness & SPA.
Z uwagi na fakt, iż najważniejszym celem relaksu w hotelu Wellness & SPA  jest zaliczenie dużej liczby zabiegów oferta SPA  jest bardziej uniezależniona od warunków pogodowych, a co za tym idzie praktycznie o każdej porze roku mamy szczyt sezonu na Wellness & SPA. Warto zatem z oferty hoteli i ośrodków Wellness & SPA  postarać się skorzystać w miesiącach powakacyjnych, gdyż można mieć nadzieję właśnie wtedy na dobre i duże obniżki cenowe.

Do najczęściej stosowanych zabiegów SPA & Wellness  należą zabiegi relaksujące, ujędrniające i oczyszczające. Podstawowym pomieszczeniem, gdzie mają miejsce takie zabiegi Wellness & SPA  jest sauna. To właśnie w saunie przeprowadzane są podstawowe zabiegi odnowy biologicznej oraz zabiegi fizykoterapii, które to stosowane są w  SPA higieniczno-kosmetyczne.

Jako ofertę SPA  znaleźć możemy bardzo często także łaźnie parowe, baseny, groty lodowe i solne.
Poza standardową ofertą Wellness & SPA zazwyczaj można korzystać z usług typowo noclegowych czyli organizacji konferencji, eventów, pobyty integracyjne, wczasowe, a także oferty skierowane do rodzin z dziećmi.

Większość ośrodków Wellness & SPA, aby przyciągnąć potencjalnego klienta przygotowuje i stwarza unikatowe i mocno tagretowane oferty SPA  i programy oczyszczające organizm, nigdzie indziej nie oferowane. To okazja do tzw dopasowania i przywiązanie usatysfakcjonowanego klienta.

Hotele i ośrodki Wellness & SPA  rosną jak grzyby po deszczu głównie w najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycznych kraju. Prym wiedzie tutaj oczywiście polskie wybrzeże gdzie budowane są komfortowe hotele SPA. Nie mniej jednak tego typu ośrodki buduje się również {na południu kraju|w rejonach górskich a także w najlepszych uzdrowiskach polskich.

Hotele SPA & Wellness  to dzisiaj najszybciej rozwijający się kierunek noclegowego biznesu. Ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał w związku z tym, iż społeczeństwo polskie szybko bogaci się i wymagania polskiego klienta w zakresie noclegów cały czas rosną.
---
Hotele SPA

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

SPA & Wellness 
The author of this article is katia81

Hotels and resorts Wellness & SPA is at this point, not just snobbery and fashion in some circles, but also a way of life, and above all, to spend a holiday. Currently, the SPA is already almost a separate branch of tourism More and more luxury hotels are recommended as the ones that have a range of Wellness & SPA. Due to the fact that the ultimate goal of relaxation in the Wellness & SPA is a credit a large number of SPA treatments is more independent from weather conditions, and thus virtually any time of year we have a peak season for the Wellness & SPA. It is, therefore, offers hotels and resorts Wellness & Spa try to take in the months powakacyjnych, because you can just hope for a good time and a large reduction in price.
The most commonly used treatments Spa and Wellness treatments are relaxing, firming and purifying. The main room, where they take place, such treatments Wellness & Spa has a sauna. It was in the sauna are carried out basic wellness and physical therapy treatments, which are used in hygienic and beauty spa.
As we offer SPA to find very often, steam baths, swimming pools, ice caves, and salt. In addition to the standard offer Wellness & Spa you can usually use the services of accommodation that is typically the organization of conferences, events, inclusive stays, holiday, and targeted offers to families with children.
Most of the resorts Wellness & Spa, in order to attract potential customers to prepare and create a unique and highly tagretowane offers spa and body cleansing programs, not offered anywhere else. This is an opportunity for the so-called fit and satisfied customer loyalty.
Hotels and resorts Wellness & Spa grow like mushrooms after rain, especially in the most attractive tourist destinations of the country. Takes the lead here, of course, the Polish coast where the hotels are built comfortable SPA. Nevertheless, this type of centers is also built in the south of the country {| in mountainous regions and in the best Polish spas.
SPA & Wellness is now the fastest growing business direction overnight. This trend is likely to continue due to the fact that Polish society and rapidly improves customer requirements for Polish nights are growing. 

No comments:

Post a Comment