Tuesday, May 3, 2011

Brzuch prawdę Ci powie! Belly tell you the truth!

www.douglas.pl

Brzuch prawdę Ci powie!

Niekiedy lubimy sobie „zdrowo” pojeść… Niestety później widzimy swój „brzuszek” i napada nas chęć zrzucenia paru kilo – przestajemy więc jeść to co zwykle - niczym wróbelek skubiemy po trochu to co mamy na talerzu… Lecz co na to powie brzuch? Nieumiejętne odżywianie prowadzi do nadwagi lub niedowagi. Często pojawiają się dolegliwości żołądkowe... Nie brzmi to apetycznie… Najlepiej jest znaleźć złoty środek w odżywianiu.

Ach ten zapach i ten smak… Ten chleb… chrupiąca skórka, masełko, kiełbaska i jajecznica na boczku… Te smakowite zapachy, które nęcą nie jedną osobę, zwłaszcza kiedy ma się ochotę na „małe co nieco”… Cukierki, albo czekoladki z ulubionym nadzieniem… Konfitura od mamy smakuje po prostu wybornie, aż by się jadło, piło, jadło i jadło…Taki scenariusz o potrawach rodem z filmu mówi wiele o codziennej diecie niejednego smakosza… Codziennie czyhają na nas pokusy – lubimy zjeść coś na szybko, zapominając, że nasz smakołyk jest kaloryczny i zawiera konserwanty… Smak i aromat, a niekiedy i wygląd jest najważniejszy. Lecz co czeka nas po zjedzeniu tej „pyszności”? Ból brzucha, zaparcia, niestrawność czy nudności „uprzyjemniają” nam życie. Aby uniknąć takich nie miłych niespodzianek lub przybierania na wadze, warto zastanowić się co chcemy włożyć do ust.Osoby cierpiące na takie dolegliwości jak zgaga czy niestrawność powinny wykreślić ze swojego codziennego menu takie napoje jak: kawa, mocna herbata czy cola, gdyż zawierają one kofeinę, która rozluźnia zwieracz przełyku, powodując nadmierne wydzielanie się kwasów żołądkowych. Nie przyjemne uczucie „palenia” może pojawić się również po wypiciu alkoholu, napoju gazowanego, mięty, spożyciu tłustych potraw czy słodyczach.Aby uchronić się przed zatruciami pokarmowymi należy dokładnie sprawdzać datę ważności produktów, a także ich skład, pochodzenie i warunki w jakich są przechowywane, ponieważ żywność, która straciła swą datę ważności, zamiast składników odżywczych zawiera szkodliwe substancje, które mogą zatruć nasz organizm wywołując objawy chorobowe takie jak: ból żołądka, podwyższona temperatura ciała, wymioty, biegunka, dreszcze czy utrata przytomności.Skład produktów odgrywa ogromną rolę w prawidłowym odżywianiu - zaleca się spożywać tylko naturalną żywność np. warzywa, owoce, różnego rodzaju przetwory i soki, a także tę, która jest starannie przygotowywana oraz posiada certyfikaty jakości.Niezawodną ochroną dla żołądka jest regularne spożywanie produktów zawierających dużą ilość antyoksydantów - produkty zawierające jagodę acai lub owoc mangostanu pozytywnie wpływają na cały organizm, chroniąc go przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i dostarczając cennych mikroelementów.Zanim zaczniemy jeść, pamiętajmy o żelaznej regule – „Jem i piję to co odżywi mój organizm& dając mu zdrowie”. Nasze zdrowie zależy tylko od nas! Dbajmy o siebie! To właśnie w brzuchu znajduje się główne źródło naszej odporności na różne dolegliwości!

--
Stopka
Polecam bloga www.zdrowko24.blogspot.com

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Belly tell you the truth!
Sometimes we like the "healthy" eat ... But later we see her "belly" and invades our desire to shed a few pounds - so stop what you normally eat - like a sparrow plucking a bit of what we have on the plate ... But what it says on the stomach? Improper nutrition leads to overweight or underweight. There is often upset stomach ... This does not sound appetizing ... It is best to find the golden mean in the diet.Ah, the smell and the taste of bread ... ... This crispy crust, butter, sausage and scrambled eggs, bacon ... These delicious smells that Coaxing not a single person, especially when it is wanted for "little something" ... Candy or chocolates with your favorite stuffing ... we preserve the tastes just delicious, up to the food, drank, ate and ate ...


Such a scenario of dishes straight from the movie says a lot about the daily diet many gourmets ... Every day, waiting for us temptation - we like to eat something quickly, forgetting that we treat is calorie and contains preservatives ... The taste and aroma, and sometimes the appearance is most important. But what awaits us after eating this "delicious"? Abdominal pain, constipation, indigestion and nausea, "more pleasant" our lives. To avoid such surprises are not pleasant or weight gain, it is worth considering what we put into the mouth.


People suffering from ailments such as heartburn or indigestion should be deleted from your daily menu, beverages such as coffee, strong tea or cola, as they contain caffeine, which relaxes the esophageal sphincter, causing excessive secretion of gastric acid.Not a pleasant feeling of "smoking" can also occur after drinking alcohol, soda, mint, eating fatty foods or sweets.


To guard against food poisoning should carefully check the expiration date of products, as well as their composition, origin and the conditions under which they are stored, because the food, which has lost its expiry date, instead of nutrients, contains harmful substances that can poison the body causing symptoms such as stomach pain, fever, vomiting, diarrhea, chills and loss of consciousness.


The composition of products plays an important role in proper nutrition - it is recommended to eat only natural foods such as vegetables, fruits, various kinds of milk and juices, as well as one that is carefully prepared and certified quality.


Reliable protection for the belly is the regular consumption of products containing a large amount of antioxidants - the acai berry products containing mangosteen fruit or positively affect the entire body, protecting it from harmful free radicals and providing valuable micronutrients.


Before we start to eat, remember the iron rule - "Eat and drink what I nourish my body & giving him health." Our health depends only on us! Let's take care of yourself! It is in the stomach is the main source of our resistance to various ailments!

No comments:

Post a Comment