Sunday, May 1, 2011

Złote zasady odchudzania - sukces gwarantowany! Golden rules for losing weight - success guaranteed!

www.douglas.pl

Złote zasady odchudzania - sukces gwarantowany!

Od lat walczysz z nadmiarem kilogramów? Nie mieścisz się w ulubione ubrania? Marzysz, by znów zobaczyć błysk pożądania w oczach męża? Poznaj złote zasady odchudzania i zyskaj wspaniałą sylwetką. Uwaga! To nie magia, ale działa!

Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak wiele osób odchudza się, a tak mało odnosi w tym sukces? Co więcej: to właśnie najgrubsi z zapamiętaniem rozmawiają o dietach, magicznych tabletkach na schudnięcie i kremach wyszczuplających. Chcesz poznać przyczynę tego zjawiska? Otóż oni po prostu odchudzają się źle.Zapomnij o cudownych dietach i modnych preparatach. Istnieją złote zasady odchudzania, które pomogą ci zdrowo i na zawsze zgubić zbędne kilogramy. Wszystko oparte jest na naukowych podstawach, potwierdzi to każdy dietetyk.Słuchaj swojego ciałaZaprzyjaźnij się ze swoim ciałem. Przestań traktować je jak wroga, z którym musisz stoczyć walkę. Staraj się każdego dnia wypowiadać kilka pozytywnych afirmacji, nawiąż z ciałem kontakt. Zacznij je dotykać, czerpać przyjemność z wmasowania aromatycznego balsamu. skup się na swoim oddechu, na drżeniu mięśni podczas wysiłku. Co to ma wspólnego z odchudzaniem? Napychanie się byle jakim jedzeniem i katowanie ciała głodówkami to dwie strony tego samego medalu. Gdy nie lubisz swojego ciała, nie jesteś dla niego dobra.Pomyśl, czy gdyby przyszła do ciebie serdeczna przyjaciółka uraczyłabyś ją batonikiem przegryzionym na stojąco w przedpokoju? Nie, na pewno zadbałabyś o ładnie nakryty stół, zastawę, pachnącą herbatę i przekąski przegryzane leniwie. Zostań więc swoją własną przyjaciółką i dbaj o siebie!Jedz, gdy jesteś głodnaJedzenie służy do zaspokajania głodu - do niczego więcej. Nie zajadaj smutków, stresów i frustracji. Nie myl też głodu z apetytem. apetyt to zachcianka, zwykle masz ochotę zjeść coś konkretnego i żaden inny produkt nie może tego zastąpić. Unikaj takich zachcianek, bo to one sprzyjają zdobywaniu dodatkowych kilogramów. Zwykle też po zaspokojeniu apetytu masz poczucie winy, więc zajadasz je kolejnymi przysmakami, wpadając w błędne koło.Jedz powoliSzybkie jedzenie nie sprzyja  ani zdrowiu, ani zgrabnej sylwetce. Jedząc szybko, zjadasz znacznie więcej, niż potrzebujesz. Dlaczego? mózg potrzebuje czasu, by informacje o napełnionym żołądku dotarły do ośrodka głodu i przetworzyły to na informację: jestem najedzona, więcej nie potrzebuję. Jedząc szybko, łykasz też powietrze, co powoduje wzdęcia i problemy trawienne.Jedz wszystkoZapewne to zalecenie wydaje ci się najdziwniejsze - przecież odchudzanie kojarzy się z wyrzeczeniami i ograniczeniami. I właśnie dlatego jest nieskuteczne! Przecież lubimy sprawiać sobie przyjemność, trudno dla samego siebie być nieustannie dyżurującym nadzorcą. Poza tym tylko naprawdę różnorodna dieta dostarczy ci wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Nie wierz tym, którzy zalecają ci rezygnację z węglowodanów lub tłuszczy - te składniki są nam niezbędne! Nie mniej istotne są walory smakowe - jedzenie powinno być przyjemnością.Zauważ, ze osoby szczupłe chętnie delektują się posiłkiem, testują nowe smaki, stymulują zmysły. Jedzą jednak niewiele - gdy smakujesz potrawę, już niewielki kęs daje ci przyjemność. Jeśli jednak jesteś na radykalnej diecie, później trudno ci powstrzymać się przed zjedzeniem całej tabliczki czekolady.

--
Stopka
Artykuł może być przedrukowywany jedynie w niezmienionej postaci, z zachowaniem aktywnych linków.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

Golden rules for losing weight - success guaranteed!
For years, fighting with the excess pounds? Mieścisz not be your favorite clothes? You dream, to once again see the gleam of lust in the eyes of her husband? Discover the golden rules of weight loss and gain a great silhouette. Warning! It's not magic, but it works!Have you ever wondered why so many people weight loss is so little reference to this success? What is more, it is najgrubsi to remember talking about diets, magic pills for weight loss and slimming creams. Want to know the cause of this phenomenon? Well, they just slimming bad.


Forget about miracle diets and trendy preparations. There are golden rules of weight loss that will help you to always be healthy and lose weight. Everything is based on scientific principles, confirms that each dietitian.


Listen to your body


Make friends with your body. Stop treating them like the enemy, with whom you fight. Try every day to express some positive affirmations, make contact with the body. Get them in touch, enjoy the wmasowania aromatic balm. Focus on your breath, the trembling of muscles during exercise. What does this have to do with weight loss? Stuffing up any old food and angulation of the body głodówkami are two sides of same coin. When you do not like your body, you're not good for him.


Consider whether you would come to a cordial friend of the bars przegryzionym uraczyłabyś it standing in the hallway? No, certainly zadbałabyś a nicely set table, tableware, scented tea and snacks eats slowly. Become your own so a friend and take care of yourself!


Eat when you're hungry


Food is used to satisfy hunger - for anything more. Not eating sorrow, stress and frustration. Do not confuse hunger with appetite too. appetite is craving, usually you feel like eating something specific, and no other product can not replace. Avoid those desires, because they favor the acquisition of extra pounds. Usually, after satisfying the appetite or have a sense of guilt, so tucking them next delicacies and fall into a vicious circle.


Eat slowly


Fast food is not conducive to either health or the slim silhouette. When eating quickly, you eat much more than you need. Why? the brain needs time to information-filled stomach reached the center of hunger, and processed it for information: I am najedzona, no more need. When eating quickly, łykasz or air, which causes bloating and digestive problems.


Eat everything


Perhaps this recommendation seems so bizarre - after weight loss associated with the deprivations and restrictions. And that is why it is ineffective! After all, we like to make a pleasure, it is difficult for himself to be constantly on duty overseer. Moreover, only a really varied diet will provide you with all the necessary nutrients. Do not believe those who advise you to resign from carbohydrates and fats - these ingredients are necessary for us! No less important is the taste - the food should be fun.


Note that lean people willing to feast on a meal, are testing new flavors, stimulate the senses. They eat, however little - when you taste the food, I give you a small morsel of pleasure. However, if you're on a radical diet, then you find it hard to stop yourself from eating the whole bar of chocolate.

No comments:

Post a Comment