Tuesday, May 3, 2011

Jak schudnąć szybko i skutecznie How to lose weight quickly and effectively

www.douglas.pl

Jak schudnąć szybko i skutecznie

Na świecie są miliony ludzi, którzy oddaliby wszystko, aby schudnąć. W tym artykule znajdziesz kilka ciekawych porad jak schudnąć szybko i skutecznie.

Ostatnio w wiadomościach przeczytałem o bardzo dobrym i skutecznym sposobie kontrolowania jedzonych posiłków w ciągu dnia. To pierwszy krok, aby schudnąć szybko i skutecznie. A tym samym bronienie się przed jedzeniem wszelkich potraw, które zamiast pomagać nam schudnąć, dodają nam kolejne kilogramy.Jest to bardzo proste, a zarazem bardzo skuteczne. Tylko się nie śmiej. To naprawdę działa, potwierdzone naukowo.Rób zdjęcie każdemu posiłkowi, który zjadasz. Potem pokazuj je swojemu lekarzowi, dietetykowi, trenerowi, czy rodzinie. Niech cię kontrolują. Ty sam się kontroluj. Każde złamanie tej reguły wywoła w tobie poczucie winy i skutecznie ochroni przed jedzeniem śmieci. Tylko nie oszukuj, rób zdjęcie nawet najmniejszemu kawałkowi jedzenia. Pamiętaj, że to dla twojego dobra.Kontrolowanie spożywanych kalorii to jeden z głównych kluczy do szybkiego i skutecznego schudnięcia. Z takim systemem to nie będzie dla ciebie problem.Mam dla ciebie jeszcze kilka dodatkowy porad.Najlepiej jedz kilka mniejszych posiłków w ciągu dnia, zamiast, np. 3 dużych. W ten sposób wydasz polecenie swojemu organizmowi, aby nie musiał przechowywać jedzenia w postaci tłuszczu. Przyspieszysz swój metabolizm i będziesz na dobrej drodze, aby efektywnie schudnąć.Kolejna sztuczka... Czy wiesz, że masz nadwagę przez twój mózg? Gdy jesz szybko twój mózg nie nadąża i za późno informuje ciebie, że jesteś już najedzony. Przejadasz się, a to jest główna z przyczyn otyłości. Od dzisiaj zacznij jeść powoli, bardzo powoli. W twoich ustach odbywa się pierwszy etap trawienia, nie pomijaj go. Szybciej się nasycisz i w ten sposób ograniczysz ilość spożywanych kalorii.Następnym razem jak wejdziesz do sklepu bądź świadomy tego, co kupujesz do jedzenia. Patrz na etykiety - ile kalorii ma dany produkt, wybierz owoce lub warzywa zamiast batoników. Polecam zwłaszcza wodniste owoce lub warzywa, np. arbuz, czy ogórek. Możesz je jeść i zaspokoić głód, a nie przybędzie ci zbędnych kalorii, bo składają one się głównie z wody.Teraz już wiesz jak szybko i skutecznie schudnąć. Nic trudnego. Przestrzegaj tych wskazówek i gwarantuję Ci, że schudniesz.
--
Stopka


***Jeżeli szukasz więcej informacji na temat szybkiego i skutecznego odchudzania wejdź na stronę o naturalnym preparacie Therma Cuts: http://therma.impossible.pl
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.

How to lose weight quickly and effectively
In the world there are millions of people who would give everything to lose weight. In this article you will find some interesting tips on how to lose weight quickly and effectively.Recently in the news I read about a very good and effective way of controlling the food eaten during the day. This is the first step to lose weight quickly and effectively. And thus to defend ourselves against eating any foods that instead of helping us lose weight, we add more weight.


It's very simple, yet very effective. Just do not laugh. It really works, scientifically.


Take photo of each meal you eat. Then show it to your doctor, dietitian, coach, or family.Let them control. You alone are controls. Any violation of this rule will produce in you a sense of guilt and effectively protects against junk food. Just do not cheat, take pictures, even the smallest piece of food. Remember, this is for your own good.


Controlling calorie intake is one of the main keys to rapid and effective weight loss. With this system it will not be a problem for you.


I've got a few extra tips.


Best to eat several small meals throughout the day, rather than, for example, three large ones. In this way you give to your body that do not have to store food as fat. Speed ​​it up your metabolism and you'll be well on our way to effectively lose weight.


Another trick ... Did you know that you are overweight by your brain? When you eat fast, your brain can not keep up and too late to inform you that you're already full. Overeat, and this is the main cause of obesity. From now start to eat slowly, very slowly. In your mouth is the first stage of digestion, do not skip it. Be satisfied more quickly and thus limit your calorie intake.


The next time you come to the store be aware of what you buy to eat. Look at the label - how many calories does a product, select fruit or vegetables instead of candy bars. I recommend especially watery fruits or vegetables such as watermelon, and cucumber.You can eat and satisfy hunger, not the calories you arrive, because they consist mostly of water.


Now you know how to lose weight quickly and effectively. Nothing could be easier.Follow these tips and I guarantee you that you lose weight.

No comments:

Post a Comment