Sunday, May 1, 2011

Sposób na figurę idealną Ideal way to figure

www.douglas.pl

Sposób na figurę idealną

Każda kobieta marzy o idealnej sylwetce, pozbawionej niepotrzebnych fałdek i nadprogramowych kilogramów. Każda kobieta chce we wszystkim wyglądać dobrze i nie zastanawiać się nad tym, czy krój sukienki nie uwydatni jej mankamentów.

Figura idealna jest sprawą złożoną: niektórzy dostają ją w prezencie od natury, inni dochodzą do niej dzięki ciężkim treningom i dietom, jeszcze inni mają świadomość tego, że bez względu na włożoną pracę nie dosięgną ideału. Bez względu na to, jaki typ figury reprezentujemy i ile fałdek zdobi nasze ciało mamy prawo do tego, by czuć się - i wyglądać - pięknie.
Jak to osiągnąć? Otóż wystarczy kilka prostych trików. Po pierwsze: wyrzucamy z szafy stare koszulki, babcine biustonosze i workowate majtki - budowanie idealnej sylwetki zaczynamy od podstaw, a więc od bielizny. Pierwszym potrzebnym zestawem jest komplet bezszwowej bielizny w kolorze ciała. Drugim - bielizn bezszwowa w kolorze czarnym. Kobiety pulchniejsze powinny zainwestować w cieliste halki, gorsety i body - oczywiście na specjalne okazje, pod dopasowane stroje. One zapewnią nam optyczne wysmuklenie, wygładzą wszelkie nierówności i poprawią proporcje sylwetki. Wybierając ubrania pamiętajmy o tym, że najlepszym doradcą jest umiar - nie kupujmy ubrań za dużych (bo wcale nie wyglądamy w nich szczuplej), ani tym bardziej za małych (chyba, że chcemy wyglądać jak parzona szynka).
Na kilka dni przed ważnym wydarzeniem zrezygnujmy z napojów gazowanych, potraw wzdymających, tłustych, ciężkostrawnych - dzięki tym prostym sposobom będziemy czuły się i wyglądały lepiej niż zwykle. Zjedzmy za to gotowane jajko (wszystkie modelki jedzą jajka przed bankietami, dzięki temu zaspokajają głód i nie kuszą ich żadne przystawki), plastry wędliny lub sera (oczywiście bez chleba) lub na przykład banana. Głód zniknie, nasz brzuch pozostanie płaski, a my szczęśliwe.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Ideal way to figure
Every woman dreams of the perfect body shape, devoid of unnecessary fałdek and extracurricular pounds. Every woman wants to look good in everything and not think about it, or cut dresses do not highlight its shortcomings.FIG ideal is complex: some get it as a gift from nature, others come to it through the hard workouts and diets, and still others are aware that no matter inserted in a job not reach the ideal. No matter what type of figures represent and how our body is adorned fałdek we are entitled to this, to feel - and look - beautifully.How does it achieve? Well, a few simple tricks. First, throw out of the closet the old T-shirts, bras and baggy Granny panties - building the perfect figure we start from scratch, and so on underwear. The first needed is a set of seamless underwear set the color of the body. The second - seamless underwear in black. Women should invest in pulchniejsze bodied petticoats, corsets and body - of course, on special occasions, the matching outfits. They provide us a slender optical, smooths all inequalities and improve the proportions of the figure. When choosing clothing remember that moderation is the best adviser - not kupujmy clothes too big (I did not look like them thinner), and even less for small (unless you want to look like a boiled ham).A few days before an important event resign from carbonated drinks, food wzdymających, greasy, a heavy - thanks to the simple ways we feel and look better than usual. Let's for a boiled egg (all models eat eggs before banquets, thanks to satisfy hunger and are not tempted by any snap-in), sliced ​​meats and cheese (of course without bread) or a banana, for example. Hunger will disappear, your stomach will remain flat, and we are happy.

No comments:

Post a Comment