Sunday, May 1, 2011

Najlepsza dieta na stres The best diet for stress

www.douglas.pl

Najlepsza dieta na stres

Życie w dobie XXI wieku składa się głównie ze stresu. Któż z nas nie znalazł się nigdy w stresującej sytuacji? Począwszy od szkoły, studiów, pracy itd. Przyczyną coraz większej liczby chorób jest właśnie stres i to właśnie on ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze organizmy. Osoby szczególnie narażone na stres tracą przy tym niezbędne składniki odżywcze. Bardzo ważna jest dla nich odpowiednia dieta. Stosowanie jej pozwoli uodpornić się na stres.

Po pierwsze:

Posiłki powinny składać się z dużej ilości białka, nienasyconych tłuszczów i węglowodanów i powinna także być zachowana proporcja tych składników np. 20 g mięsa do 100 g makaronu.

Po drugie:

Dieta powinna być bogata w świeże owoce (np. truskawki, jabłka, grejpfruty, banany itp.) i świeże warzywa (np. paprykę, ogórki, cykorię, kapustę (zmniejsza nerwowość). Są one źródłem minerałów oraz  flawonoidów (substancji o działaniu uspokajającym i poprawiającym nastrój). Warzywa i owoce to również bogate źródło różnych witamin i minerałów. Niemałą rolę w redukowaniu stresu  spełniają produkty bogate w węglowodany np. pełnoziarniste pieczywo, makarony.

Po trzecie:

W menu powinny znaleźć się płatki owsiane, orzechy, kakao, gorzka czekolada oraz kiełki zboża. Wszystkie te produkty są bogate w magnez, który odpowiada za system nerwowy. Poza tym czekolada zawiera substancję, dzięki której wydzielany jest przez mózg hormon "szczęścia"-dobrego samopoczucia. Posiłki powinny więc być źródłem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych.

Po czwarte:

Do dań można dodać gałkę muszkatołową, melisę, bazylię, tymianek albo majeranek.  Zioła, wpływają na organizm człowieka m.in. w sposób uspokajający.

Po piąte:

Codziennie powinnyśmy wypijać ok 2 litry wody mineralnej. Przywróci ona energię i załagodzi objawy stresu. Możemy pić niegazowane napoje np. świeże soki, herbatę z melisy, która ma działanie uspokajające i wyciszające.

Po szóste:

Osoby narażone albo podatne na stres powinny unikać słodyczy, wieprzowiny, napojów energetyzujących. Produkty te pobudzają wytwarzanie adrenaliny, która osobom zestresowanym dodatkowo podnosi ciśnienie. Oprócz tego niewskazana jest kawa, która zabija magnez, zwiększa niepokój i pogarsza koncentrację. Dieta na stres nie powinna także alkoholu, który może doprowadzić do depresji.
--
Stopka
Magdalena Hojnor

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


The best diet for stress
Living in the age of twenty-first century consists mainly of stress. Who among us has never found himself in a stressful situation? Starting school, study, work, etc. The reason for the growing number of diseases is just stress and it was he has a very adverse effect on our bodies. Individuals particularly vulnerable to the stress of losing the essential nutrients. It is very important for them a proper diet. The application will allow it to resist the stress.First:
Meals should consist of large amounts of protein, unsaturated fats and carbohydrates and should also be observed proportion of these ingredients such as meat 20 g to 100 g of pasta.
Second:
Diet should be rich in fresh fruits (eg strawberries, apples, grapefruit, bananas, etc.) and fresh vegetables (eg peppers, cucumbers, chicory, cabbage (reduces anxiety). They are a source of minerals and flavonoids (substances with sedative and improving mood.) Fruits and vegetables are also rich source of various vitamins and minerals. A considerable role in reducing stress, fulfill products rich in carbohydrates such as wholemeal bread, pasta.
Thirdly:
The menu should include oatmeal, nuts, cocoa, dark chocolate and wheat germ. All these products are rich in magnesium, which is responsible for the nervous system. In addition, chocolate contains a substance which is secreted by the brain hormone "happiness"-the well-being. Meals should therefore be a source of vitamins, minerals, trace elements.
Fourth:
For meals, you can add the nutmeg, lemon balm, basil, thyme or marjoram. Herbs affect the human body including in a way reassuring.
Fifth:
Every day we should drink about 2 liters of mineral water. It will restore energy and would mitigate the symptoms of stress. We can drink non-carbonated beverages such as fresh juices, tea with lemon balm, which has sedative and calming.
Sixth:
Those exposed or susceptible to stress should avoid sweets, pork, energy drinks.These products stimulate the production of adrenaline, which further enhances the distressed people pressure. In addition, coffee is advised that kills magnesium, increases anxiety and impairs concentration. Diet should not stress as alcohol, which can lead to depression.

No comments:

Post a Comment