Tuesday, May 3, 2011

Jak uniknąć efektu jo-jo podczas odchudzania How to avoid yo-yo effect when dieting

www.douglas.pl

Jak uniknąć efektu jo-jo podczas odchudzania

Słyszeliśmy, że istnieje, ale oczywiście nie braliśmy tego w żadnym wypadku do siebie. Uważaliśmy, nie wiadomo dlaczego, ze nas ten problem nie dotyczy. Czy na pewno?

Robimy postanowienie zrzucenia tej znienawidzonej nadwagi, wybieramy dietę, zaczynamy ja stosować, postępujemy konsekwentnie według jej zasad, zwiększmy aktywność fizyczną, czasami wspomagamy się suplementami odchudzającymi, chudniemy, chudniemy, jesteśmy coraz szczuplejsi, dostajemy mnóstwo komplementów, nasze samopoczucie i samoocena skaczą wysoko w górę, jesteśmy i czujemy się szczęśliwi, jesteśmy dumni z siebie, że udało nam się zrzucić nadwagę. Jest super, Ale kiedy już uważamy, że czas zakończyć dietę, ponieważ uzyskaliśmy wymarzona szczupłą sylwetkę, zaczynamy normalnie jeść i….nagle pojawia się nieproszony gość – efekt jo-jo.Słyszeliśmy wprawdzie, że istnieje coś takiego, ale oczywiście nie braliśmy tego w żadnym wypadku do siebie. Uważaliśmy, nie wiadomo dlaczego, ze nas ten problem nie dotyczy.Jednak już w momencie rozpoczęcia odchudzania musimy sobie zdawać sprawę z istnienia tego zjawiska, aby móc skutecznie z nim walczyć, a właściwie skutecznie go uniknąć.Tylko, jak to zrobić?Podstawa prawidłowego gubienia nadwagiŻeby efekt odchudzania okazał się trwały, musimy wiedzieć, że do tego trzeba czasu i cierpliwości. Unikajmy szybkich i restrykcyjnych diet, gdyż one niemal gwarantują nam efekt jo-jo. Można powiedzieć, że pojawia się niemal w każdym przypadku po zastosowaniu szybkiej diety i szybkim schudnięciu, a chyba nie o to nam chodzi. Drugą, nie mniej ważną zasadą powinno być uświadomienie sobie, że podejmując decyzje o odchudzaniu, musimy mieć świadomość, że odtąd zmieniamy swoje nawyki żywieniowe raz i na zawsze.Nie może być mowy o powrocie do dawnego, zgubnego w skutkach sposobu żywienia. Nie wolno wracać do złych nawyków, natomiast konsekwentnie trzeba trzymać się tych nowych, które służą zarówno naszej sylwetce, jak i zdrowiu. Od czasu do czasu można sobie pozwolić na cos tuczącego czy zawierającego puste kalorie, ale niech to będzie na pewno sporadycznie, inaczej ani się obejrzymy jak coraz częściej będziemy sięgać po tuczące smakołyki i szczupła sylwetka pozostanie jedynie wspomnieniem.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.
 

How to avoid yo-yo effect when dieting
We have heard that there is, but obviously we did not in any circumstances to himself.We thought, do not know why, with us, this problem does not apply. Are you sure?We do this hated dropping the provision of overweight, choosing a diet, I begin to apply, proceed according to its principles consistently, Improve physical activity, sometimes we support's weight loss supplements to, weight loss, weight loss, we're getting thinner, we get lots of compliments our well-being and self-esteem jump aloft , and we feel happy, we are proud of ourselves, that we managed to lose weight. Is great, but when I think that time end the diet, because the dream gained a slim figure, we begin to eat normally and .... Suddenly appears uninvited guest - a yo-yo effect.


Although we have heard that there is no such thing, but obviously we did not in any circumstances to himself. We thought, do not know why, with us, this problem does not apply.


However, already at the start of weight loss we need to be aware of the existence of this phenomenon in order to fight it effectively, efficiently and correctly to avoid it.


Just how to do it?


Basis for making losing excess weight


To the effect of weight loss was sustained, we need to know that this takes time and patience. Avoid restrictive diets and fast, because they almost guarantee us a yo-yo effect. You could say that it appears in almost every case after a rapid weight loss diet, rapid, and probably not what we want. Another, no less important principle should be to realize that making decisions about weight loss, we must be aware that henceforth change their eating habits once and for all.


There can be no return to the former, disastrous consequences of their diets. Do not go back to bad habits, and consequently have to stick to the new ones, which serve both our body shape and health. From time to time you can afford something tuczącego or containing empty calories, but let's be sure you occasionally, otherwise neither will look increasingly like we'll reach for fattening sweets and slim silhouette will remain only a memory.

No comments:

Post a Comment