Sunday, May 1, 2011

Zdrowa dieta - jaka? Healthy eating - what?

www.douglas.pl

Zdrowa dieta - jaka?

Dieta jest to racjonalne żywienie się. W dzisiejszych czasach wiele osób kojarzy dietę z terapią odchudzającą i jest w tym racja. Bowiem istnieje wiele diet mających na celu tylko odchudzanie.

Odpowiednio dobrana dieta do naszego organizmu, powinna nie tylko zapewniać nam wszystkich składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, ale również powinna utrzymywać "łądną sylwetkę". Niestety ostatnio można zauważyć, że istnieje bardzo dużo rodzai diet, które wpływają owszem odchudzająco na nasz organizm, jak również go wyniszczają, a nawet mogą doprowadzić do zapalenia wątroby, jeżeli są bardzo długo stosowane.Przykładem więc niech będzie powszechna na ten moment dieta białkowa, która przynosi bardzo dobre efekty w postaci zgubienia paru ładnych kilogramów, po paru tygodniach stosowania może dojść do spadku odporności immunologicznej, również do zaburzeń równowagi organizmu, zakwaszając go w ten sposób.Stosować tą dietę należy jednak "z głową". Po jej stosowaniu należy oczyścić swój organizm i jeść bardzo zdrowo i racjonalnie. Czyli znowu odpowiednia dieta. Bez niej kilogramy poprzez zaburzenie homeostazy wrócą, a do tego mamy następny problem na głowie związany z zakwaszeniem organizmu. Zaczyna się więc w ten sposób błędne koło. Odpowiednią dietą dla każdego z nas, powinna być dieta dla grupy krwi. Istnieją 4 rodzaje grup krwi. Grupa krwi A, B, AB oraz 0. Każda z tych grup krwi ma inne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i witaminy.Na dany produkt spożywczy każda z tych grup reaguje inaczej. Istnieją tabele, co dana grupa krwi może jeść, czego powinna unikać, a co jest dla niej obojętne. Dieta zgodna z grupą krwi, poprzez dostarczanie odpowiednich składników żywieniowych, stymuluje organizm do prawidłowej pracy, co w efekcie odbija się lepszą kondycją organizmu, przyspieszeniem metabolizmu i chudnięciem. Nie jest to jednak szybki proces. Trzeba przestrzegać diety cały czas aby nie mieć problemów z nadwagą i kondycją.

--
Stopka
Sklep Calivita - naturalne suplementy diety.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Healthy eating - what?
Diet is a reasonable nutrition. Nowadays many people associate weight-loss diet therapy and is in the right. Indeed there are many diets to lose weight only.Proper diet for our body, should not only provide us with all the minerals necessary for proper functioning, but also should keep a nice figure. " Unfortunately, lately you will notice that there are very many kinds of diets that Jade Goody slim indeed affect on our body, as well as destroy it, and may even lead to inflammation of the liver, where they are used for a long time.


So let him be an example of a general at this point protein diet, which gives very good results in the form of lost quite a few pounds after a few weeks of application may be decline in immune response, including the imbalances of the body, acidify it in this way.


Use the diet should, however, "the head." After its application, clean your body and eat very healthy and reasonably. So again, a proper diet. Without it, the kilogram by disturbed homeostatic return, and for that we have another problem on the head associated with the acidification of the body. So begins this way a vicious circle. Proper diet for each of us should be a diet for blood group. There are 4 types of blood groups.Blood group A, B, AB and 0 Each of these blood groups have different needs for nutrients and vitamins.


For a given food product, each of these groups reacts differently. There are tables, what the blood type can eat what you should avoid, and what is for her care. A diet consistent with the blood group, by providing appropriate nutrients, stimulates the body to work properly, which in turn is reflected in better condition the body, accelerating metabolism and weight loss. But this is not a quick process. You have to follow a diet all the time to not have problems with overweight and fitness.

No comments:

Post a Comment