Sunday, May 1, 2011

Dieta south beach: czy jest skuteczna? South Beach Diet: Is it effective?

www.douglas.pl

Dieta south beach: czy jest skuteczna?

Dieta south beach to metoda odchudzania stosowana nie tylko przez zwykłych ludzi - największą sławę przyniosło jej stosowanie przez gwiazdy filmowe. Czy rzeczywiście na diecie plaż południowych można skutecznie schudnąć?

Największą zaletą tej diety jest fakt, że respektuje ona właściwie wszystkie zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się. To dlatego jest tak często rekomendowana przez dietetyków. W przeciwieństwie do wielu modnych diet opierających się na głodówce lub kilku wybranych produktach, dieta south beach jest bardzo różnorodna. Na czym więc polega?Indeks glikemiczny w diecie south beachPodstawowym pojęciem przy diecie plaż południowych jest indeks glikemiczny. Dieta ta nie wymaga ograniczania ilości spożywanych kalorii, ale właśnie zwracania uwagi na ten wskaźnik. Pozwala on stwierdzić, na ile o spożyciu danego produktu podniesie się poziom glukozy we krwi. Im niższy indeks glikemiczny, tym lepiej.Trzy fazy do zgrabnej sylwetkiDieta south beach składa się z trzech faz. Etap pierwszy trwa dwa tygodnie. Choć jest mniej restrykcyjny niż wiele modnych, diet, dla wielu osób może być trudny. Dlaczego? wymaga zrezygnowania z większości węglowodanów, a to oznacza zero słodyczy, pieczywa, ziemniaków, słodkich napojów. Trzeba jeść głównie chude mięso, ryby i warzywa. Nie oznacza to jednak, że posiłki są nudne - mogą być naprawdę pyszne.Druga faza trwa tak długo, aż osiągniemy idealną wagę. Można już jeść razowe pieczywo, a nawet od czasu do czasu pozwolić sobie na kawałek gorzkiej czekolady! mamy też do dyspozycji coraz więcej owoców i warzyw, co pozwala komponować smaczne i zdrowe posiłki.Trzecia faza jest już nieokreślona w czasie, bo to po prostu zdrowy i racjonalny jadłospis dla każdego. Na czym polega? Można jeść właściwie wszystko, pod warunkiem, że w diecie będa dominowały produkty o niskim indeksie glikemicznym. Deser ma więc być deserem, a nie pełnowartościowym posiłkiem – o tym trzeba pamiętać.Czy dieta south beach jest bezpieczna?Tak, choć nie powinny jest stosować osoby mające problem ze zbyt niskim poziomem cukru we krwi. Także cukrzyca jest przeciwwskazaniem do stosowania tej diety.

--
Stopka
Artykuł może być przedrukowywany jedynie w niezmienionej postaci i z aktywnymi linkami.

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


South Beach Diet: Is it effective?
South Beach Diet is a weight-loss method used not only by ordinary people - their greatest success has brought its use by movie stars. Is it really on a diet of southern beaches, you can effectively lose weight?The biggest advantage of this diet is that it respects the principle of virtually all healthy and rational eating. That is why it is so often recommended by nutritionists. In contrast to many trendy diets based on hunger strike or a few selected products, south beach diet is extremely varied. So what?


The glycemic index south beach diet


The basic concept of the beaches of southern diet is the glycemic index. Diet does not require the reduction of calorie intake, but just pay attention to this indicator. It allows you to determine the extent of consumption of the product rises in blood glucose levels. The lower the glycemic index, the better.


Three phases to the slim silhouette


South Beach Diet consists of three phases. The first stage lasts two weeks. Although it is less restrictive than many of the fashionable diets, many people can be difficult. Why?required to cancel the majority of carbohydrates, which means zero sweets, bread, potatoes, sugary drinks. You have to eat mostly lean meats, fish and vegetables. This does not mean that meals are boring - they can be really delicious.


The second phase lasts until you reach your ideal weight. You're ready to eat whole wheat bread, and even from time to time to afford a piece of dark chocolate! we also have available to more and more fruits and vegetables, which allows you to create delicious and healthy meals.


The third phase is undetermined at the time, because it's just good menu and reasonable for everyone. What is? You can eat virtually anything, provided that the diet will dominate the products with low glycemic index. Dessert is therefore to be dessert, not a wholesome meal - the need to remember.


Is the south beach diet safe?


Yes, but should not be used by persons who have a problem with too low blood sugar.Also, diabetes is a contraindication to the use of this diet.

No comments:

Post a Comment