Sunday, May 1, 2011

Co warto jeść, by nie cierpieć na bezsenność? What you eat, not to suffer from insomnia?

www.douglas.pl

Co warto jeść, by nie cierpieć na bezsenność?

W dzisiejszych czasach bezsenność dotyka coraz więcej ludzi. Niewielu jednak wie, że wystarczą drobne zmiany w ich diecie, aby pożegnać problemy ze snem.

Warto więc przeanalizować obecną dietę w poszukiwaniu przyczyny, która powoduje bezsenność. Na początek polecam sprawdzić, czy dostarczamy naszemu organizmowi wystarczająco dużo następujących substancji:

Tryptofan (aminokwas)

Tryptofan jest aminokwasem, który w naturalny sposób pobudza organizm do wytwarzania hormonu szczęścia (seratoniny) oraz hormonu snu (melatoniny). Aminokwas ten wchodzi w skład białek, warto więc jeść produkty z dużą zawartością tych biopolimerów.

Omega - 3 (kwasy tłuszczowe)

Omega - 3 to kwasy tłuszczowe, które powodują wzmożoną produkcję hormonu snu (melatoniny). W największych ilościach kwasy tłuszczowe omega - 3 występują w rybach morskich - dbaj więc o regularne spożywanie ich mięsa.

Zapewne zauważyłeś, że powyższe substancje stymulują organizm do wytwarzania dwóch hormonów - seratoniny i melatoniny. Te dwa hormony wzajemnie się uzupełniają i są podstawą fizjologiczną do zdrowego i regenerującego snu, a tym samym - pokonania bezsenności.

Co jeść?

Przedstawię ci teraz kilka produktów spożywczych, które warto jeść, by nie cierpieć na bezsenność:
- mleko
- ser biały i żółty
- jogurty i kefiry
- mięso drobiowe
- mięso ryb, w szczególności śledzi, pstrąga, sardynek, tuńczyka, sardeli i łososia
- pieczywo ciemne, pełnoziarniste
- płatki owsiane

Czego nie jeść?

Właściwie to spożywać, bo są tu przede wszystkim napoje. ;-) Aby zapomnieć o swoich problemach ze snem zalecam unikać:
- produktów z kofeiną: kawy, coli i napojów energetycznych,
- alkoholu,
- ostrych przypraw.

Ogólne zasady odżywiania

Warto też pamiętać o ogólnych zasadach odżywiania - np. im bliżej wieczora tym posiłki powinny być uboższe w węglowodany, a bogatsze w białko oraz że ostatni posiłek powinniśmy spożywać min. 2 godziny przed snem (organizm zajęty trawieniem, nie może prawidło wejść w stan odpoczynku, co może powodować bezsenność).
--
Stopka
Zapisz się na kurs, dzięki któremu raz na zawsze pokonasz bezsenność!

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


What you eat, not to suffer from insomnia? 
Nowadays, insomnia affects more people. Few, however, knows that enough small changes in their diet, to say goodbye to sleeping problems. So let's examine the current diet in the search for causes, which cause insomnia. For starters I recommend to check whether we deliver to our the body enough of the following substances:
Tryptophan (amino acid)
Tryptophan is an amino acid that naturally stimulates the body to production of the hormone of happiness (seratoniny) and the sleep hormone (melatonin). This amino acid is part of the protein, so try to eat products with a high content of these biopolymers.
Omega - 3 (fatty acids)
Omega - 3 is a fatty acid that cause increased production of anti-sleep (Melatonin). The largest amounts of omega fatty acids - found in three marine fish - so take care of their regular consumption of meat.
You may have noticed that these substances stimulate the body to produce two hormones - seratoniny and melatonin. These two hormones are mutually are complementary and physiological basis for a healthy and refreshing night's sleep, and the same - to overcome insomnia.
What to eat?
Now I'll introduce some foods that we eat, not to suffer from insomnia: - Milk - White and yellow cheese - Yogurt and kefir - Poultry meat - Flesh of fish, especially herring, trout, sardines, tuna, anchovies and Salmon - Dark bread, whole wheat - Oatmeal
What do not you eat?
Actually, I eat, because they are here first of all drinks. ;-) To forget your problems with sleeping recommend to avoid: - Products with caffeine: coffee, cola and energy drinks, - Alcohol, - Hot spices.
General principles of nutrition
It should also remember the general principles of nutrition - for example, the closer this evening meals should be lower in carbohydrates, and richer in protein and that the latter we should eat a meal min. 2 hours before bed (your body is busy digestion, regularity can not enter into a state of rest, which may cause insomnia). 

No comments:

Post a Comment