Sunday, May 1, 2011

Kosztochłonność diety Dukana Of cost absorption of dietary Thread

www.douglas.pl

Kosztochłonność diety Dukana

Przeciwnicy popularnej w ostatnim czasie diety Dukana są zdania, że jej zastosowanie pociąga za sobą niebagatelne koszty.

Z uwagi na to, dieta nie jest wskazana dla każdego, a tak naprawdę, mało kto może sobie pozwolić na kupowanie produktów spożywczych codziennie w ciągu kilku miesięcy trwania pierwszych, bardzo restrykcyjnych etapów diety. Czy tak jest w istocie?
Odpowiedź nie może być jednoznaczna, wszystko zależy tak naprawdę od podejścia osoby odchudzającej się do stosowania diety. W normalnych warunkach słodzimy napoje, jemy słodycze i ciasta, przegryzamy chipsy, smażmy na oleju czy margarynie, a także jemy owoce i warzywa. Wszystkie wspominane produkty spożywcze kosztują, a niektóre są nawet bardzo drogie, na przykład owoce. Produkty te powinny zostać wyeliminowane na pierwszych etapach diety białkowej, dlatego też wiele pieniędzy pozostaje w kieszeni odchudzających się. Można je śmiało przeznaczyć na polecane w diecie Dukana produkty, a więc na zakup wysokiej jakości mięsa wołowego czy drobiowego, nabiału o niskiej zawartości tłuszczu, ryb o białym mięsie, czy też na owoce morza.
To wszystko jednostkowo kosztuje sporo, ale to samo można powiedzieć na temat normalnego żywienia. Nie przesadzajmy więc, że dieta Dukana jest bardzo kosztowna. Jeśli chcemy obniżyć koszty jej zastosowania, możemy po prostu wykluczyć owoce morza, czy wołowinę z naszych posiłków, a kupować je tylko na przykład raz w tygodniu.  Dieta Dukana ma wysoką skuteczność i wcale nie jest tak kosztochłonna, jak mogłoby się wydawać.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Of cost absorption of dietary Thread 
Opponents of the recently popular diets Thread believe that its use entails considerable costs. Because of this diet is not advisable for everyone, but really, hardly anyone can afford to buy food every day over several months during the first stages of a very restrictive diet.Is it so indeed? The answer can not be unequivocal, it all depends really on the approach to those slimming diet. Under normal conditions słodzimy drinks, eat candy and cake, eats chips, smażmy in oil or margarine, and eat fruits and vegetables. All the foods mentioned cost, and some are even very expensive, for example, fruit. These products should be eliminated in the first stages of dietary protein, which is why a lot of money in your pocket slimming. It can be confidently recommended to spend on diet products Thread, so the purchase of high-quality beef and poultry, dairy, low fat, white fish or seafood. It all cost a lot individually, but the same can be said about a normal diet. Do not exaggerate so that the diet Thread is very expensive. If we want to reduce the cost of its application, we can simply exclude seafood, or beef with our meals, and buy them just for example, once a week. Thread diet is highly effective and is not as kosztochłonna, as it might seem. 

No comments:

Post a Comment