Sunday, May 1, 2011

Niedobór bialka w pożywieniu Deficiency of protein in the diet

www.douglas.pl

Niedobór bialka w pożywieniu

Długotrwały niedobór pełnowartościowego białka w pożywieniu, może prowadzić do: - niedoboru witamin, mikro- i makroelementów, spadku odporności...

- spowolnienia (zahamowania) wzrostu u dzieci
- niedokrwistości
- zmian degeneracyjnych wątroby
- gorszej regeneracji uszkodzonych tkanek (trudne gojenie się ran)
- skłonności do owrzodzeń błony śluzowej przewodu pokarmowego
- powstawania obrzęków
- rozwoju nerwic, depresji
- utraty energii, ogólnego wyniszczenia organizmu
- spowalniania metabolizmu, co jest szczególnie niekorzystne u osób z wolnym metabolizmem
- trudności w odchudzaniu, ale i przybieraniu na wadze
- zmniejszenia masy mięśniowej
Przyczyny niedoboru białek w organizmie:
- nieodpowiednia ilość i jakość w pożywieniu.
- upośledzenie trawienia np. brak enzymów trawiennych
- mała wchłanialność
- zwiększony rozpad białek w stanach gorączkowych
- znaczne straty w nerczycach, ropniach....
- zmieniona przemiana białek w niektórych schorzeniach np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca.
- zwiększone zapotrzebowanie na białko w regeneracji organów po złamaniach, urazach czy operacjach
Najbardziej narażeni na niedobór białek w organizmie są wegetarianie i inne odłamy tego rodzaju odżywiania.Wszyscy Ci którzy nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego- mięsa, jajek, ryb nabiału.
Z nadmiarem białek organizm sobie radzi. Co nie wykorzysta spali, z tym, że wydziela się wtedy amoniak, co nie jest korzystne. Ciągły nadmiar zostanie odkładany w postaci tkanki tłuszczowej. Trudno jednak zjadać dużo białkowych produktów, bo nie mamy na nie ochoty, jeśli jest wystarczająca ilość. Intuicja i smak nam podpowie, tylko musimy słuchać organizmu!
--
Stopka
http://odzywianie-marid.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Deficiency of protein in the diet

Prolonged lack of complete protein in the diet can lead to: - lack of vitamins, micro and macro, a decrease of resistance ...
- slow down (inhibit) growth in children
- anemia
- degenerative changes in liver
- inferior regeneration of damaged tissue (wound healing is difficult)
- a tendency to ulceration of the digestive mucosa
- Formation of edema
- The development of neuroses, depression
- loss of energy, general body wasting
- slowing down the metabolism, which is particularly disadvantageous in those with slowmetabolism
- Difficulty in losing weight, but weight gain
- reduction in muscle mass
Reasons for shortage of protein in the body:
- inadequate quantity and quality of food.
- impairment of digestion such as lack of digestive enzymes
- a small absorption
- increased protein degradation in the states of febrile
- significant losses in nerczycach, ropniach ....
- modified protein metabolism in certain diseases, eg hyperthyroidism, diabetes mellitus.
- increased demand for protein in the regeneration of organs after the fracture, traumaor surgery
Most vulnerable to a shortage of protein in the body are vegetarians, and other factionssuch odżywiania.Wszyscy Those who do not consume animal products-meat, eggs, fish,dairy products.
With an excess of protein the body copes. What does not use sleep, except that thenemits ammonia, which is not beneficial. Continuous excess will be deposited as fat. It is difficult, however, eat lots of protein products, because you have no desire to, if there is enough. Intuition and the taste will tell us, but we must listen to the body!

No comments:

Post a Comment