Sunday, May 1, 2011

Oczyszczanie organizmu - jeden z tysiąca sposobów Cleansing the body - one of a thousand ways

www.douglas.pl

Oczyszczanie organizmu - jeden z tysiąca sposobów

Sposób w jaki radzę sobie z oczyszczaniem przewodu pokarmowego i jelit z równoczesnym spadkiem wagi, znalazłam kilka lat temu w jakimś piśmie...

Receptura jest prosta, nie wymaga dużo pracy, co przy dzisiejszej "gonitwie' nie jest bez znaczenia. Jedyne chyba do czego trzeba się zmusić to silna wola, aby zacząć i wytrwać. Wszystko co trzeba zrobić to przygotować sałatkę i dobry razowy chleb, najlepszy czerstwy.
SAŁATKA
produkty: główka kapusty (białej) o wadze 1-1,5kg, 1 pomarańcza lub grejpfrut, 2 owoce kiwi, garstka żurawiny (może być suszona) albo borówek, sól, 2-6 łyżek oliwy z oliwek, 1-2 łyżki octu jabłkowego, sok z jednej cytryny, pieprz, ulubione przyprawy do smaku.
Przygotowanie; kapustę posiekać, posolić, ugnieść (najlepiej rękami), aż pusci sok. Dodać obrane i pokrojone drobno pomarańczę i kiwi, a także żurawinę - wymieszać.

Zrobić sos - zmieszać oliwę, ocet jabłkowy, sok z cytryny, pieprz, przyprawy. Połączyć z sałatką, dokładnie wymieszać i przechowywać w lodówce.
Następnie cały dzień jemy tylko tę sałatkę z dodatkiem ciemnego chleba. Najlepiej jeść ją przez tydzień. Przygotowywać na dwa dni, później następne porcje - zawsze trzymamy w lodówce. Przez dwa dni je się dość dużo, a później mniej, głód staje się mniejszy. Jeśli ciężko wytrzymać tydzień, zacząć od jednego czy trzech dni. Korzyści nie będą może tak spektakularne, ale będą.

Korzyści dla ciała i dla duszy: ta krótka dietka oczyszczająca pozwala zrzucić kilka zbędnych kilogramów(jeśli są). Wydalane są nieprzetrawione resztki jedzenia, zalegające w jelitach. Odpoczynek i odciążenie dla innych narządów. Przywraca dobrą formę fizyczną i psychiczną, lepsze samopoczucie, wygląd skóry. Dobrze stosować na wiosnę, po Świątecznym biesiadowaniu, jeśli czujemy potrzebę. Jeśli robimy taką jednodniówkę to najlepiej co tydzień, zawsze w tym samym wybranym dniu. Efekty zdrowotne będą!
Sałatka jest bardzo smaczna!
--
Stopka
http://odzywianie-marid.blogspot.com/ jak radzę sobie z oczyszczaniem

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Cleansing the body - one of a thousand ways
The way I handle the purification of the digestive tract and intestines with a simultaneous decrease in weight, I found a few years ago in a letter ...The recipe is simple, does not require much work, which at today's 'race' is not without significance. The only think what you have to make a strong will to start and persevere. All you have to do is to prepare a salad and a good rye bread, the best robust .SALADProducts: head cabbage (white) weighing 1-1.5 kg, 1 orange or grapefruit, 2 kiwi fruit, a handful of cranberries (can be dried), or blueberries, salt, 2-6 tablespoons of olive oil, 1-2 tablespoons cider vinegar juice of one lemon, pepper, favorite spices to taste.Preparation, chopped cabbage, salt, knead (preferably with hands) until it lets go juice.Add peeled and finely sliced ​​orange and kiwi and cranberries - mix.
To make the sauce - mix olive oil, cider vinegar, lemon juice, pepper, spices. Combined with salad, mix well and refrigerate.Next day we eat only the salad with brown bread. Best to eat it for a week. Prepare for two days, the later portions - always keep in the refrigerator. For two days it is quite a lot, then less, hunger is becoming smaller. If you are hard to withstand a week, to start from one to three days. Benefits may not be as spectacular, but they will.
Benefits for body and soul: This allows short dietka cleansing lose a few extra pounds (if any). Are eliminated nieprzetrawione leftovers, deposited in the gut. Rest and relief for other organs. Restores a good form of physical and mental health, improved mood, skin appearance. Well used in the spring, after the Christmas feast, if we feel the need. If we do this jednodniówkę is the best every week, always at the same selected date. Health effects will be!Salad is very tasty!

No comments:

Post a Comment