Sunday, May 1, 2011

Dieta wysokobiałkowa High Protein Diet

www.douglas.pl

Dieta wysokobiałkowa

Dieta wysokobiałkowa nie jest zwykłą dietą, ale kompleksowym planem żywienia, dzięki któremu nie tylko stracimy na wadze, ale również nie naruszymy równowagi naszego organizmu. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na dostarczaniu organizmowi dużej ilości białek.

Dieta wysokobiałkowa składa się z czterech etapów:

I etap to faza ataku

Trwa przez 5 dni, zakłada spożywanie produktów z dużą ilością protein. Należy jeść wtedy chude mięso, najlepiej pieczone w piekarniku, można również jeść chudą szynkę, owoce morza, ryby oraz jajka. Nie wolno zapominać o dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości płynów (przynajmniej 1,5 litra wody mineralnej dziennie).

II etap to faza naprzemienna

Nie ma określonego czasu trwania. Kończy się z osiągnięciem wymarzonej wagi. Na tym etapie łączy się pokarmy z fazy ataku z warzywami takimi jak pomidory, ogórki, szpinak, szparagi, ale również wieloma innymi. Istotnym elementem tej części diety jest pamiętanie o naprzemiennym jedzeniu. Przede wszystkim chodzi o to, by jednego dnia jeść potrawy z warzywami a innego dnia - bez.

III etap to faza utrwalania zdobytej wagi

Czas trwania zależy od utraconej wagi: na zgubiony 1kg przypada 10 dni. W tym okresie mamy dążyć do stabilizacji wagi i uniknięcia niepotrzebnego, a nawet niezdrowego dla organizmu efektu jo-jo. Należy być szczególnie ostrożnym i pamiętać, by chociaż raz w tygodniu jeść zgodnie z zaleceniami fazy ataku. Można wzbogacić nasze menu o żółty ser oraz owoce (z wyjątkiem winogron, bananów i czereśni).

IV etap to faza definitywnego ustabilizowania wagi

Na tym etapie powraca się do dawnych nawyków żywieniowych i tylko raz w tygodniu stosuje się zalecenia diety wysokobiałkowej. Należy również codziennie jeść trzy łyżeczki otrąb owsianych.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


High Protein Diet
High protein diet is not a usual diet, but a comprehensive plan of nutrition, by which notonly lose weight, but also does not violate the balance of our body. As the namesuggests, it consists in providing the body with large amounts of protein.
High protein diet consists of four steps:

The first stage is the attack phase

It lasts for five days, involves the consumption of products with plenty of protein. Thenyou should eat lean meat, preferably baked in the oven, you can also eat lean ham, seafood, fish and eggs. Do not forget to supply the body with adequate amounts of fluids (at least 1.5 liters of mineral water per day.)

Stage II is a phase of alternating

There is a definite duration. Ends with the achievement of your dream weight. At thisstage, are combined with the assault phase foods with vegetables such as tomatoes, cucumbers, spinach, asparagus, but also many others. An important element of this part of the diet is to remember the alternate food. First of all, the point is that one day to eatmeals with vegetables and the other day - no.

Stage III is a phase of consolidation gained weight

The duration depends on the weight loss: the lost 1kg for 10 days. During this period,we seek to stabilize weight and avoid unnecessary and even unhealthy for the body of a yo-yo. It should be particularly careful and remember that at least once a week to eat in accordance with the recommendations of the phases of the attack. You can enrich ourmenu of cheese and fruit (excluding grapes, bananas and cherries).

Fourth stage is the stage of definitive stabilization of the weight

At this stage, go back to old eating habits and only once a week, the recommendationsof a high protein diet. You should also eat three teaspoons daily oat bran.

No comments:

Post a Comment