Tuesday, May 3, 2011

Odchudzanie - motywacja Weight loss - motivation

www.douglas.pl

Odchudzanie - motywacja

Śmiało może stwierdzić, iż otyłość to najgroźniejsza choroba cywilizacyjna. Pomimo, że staram się walczyć z nią na wszelkie sposoby to najczęściej przegrywamy.

Odchudzanie jest wielkim wysiłkiem. Kto choć raz spróbował zrzucić zbędną wagę wie, ile to wymaga wyrzeczeń. Ciągle trzeba z czegoś rezygnować. Odmawiamy sobie naszych ulubionych pyszności, a takie jedzenie nie sprawia już przyjemności. Funkcjonowanie w taki sposób wydaję się być sprzeczne z naturą człowieka, dlatego często porzucamy odchudzanie zanim osiągniemy upragniony efekt.Aby odchudzanie przyniosło wymarzony skutek w postaci pięknej i zgrabnej sylwetki, musimy podejść do niego z odpowiednią motywacją. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim siła woli i determinacja. Żeby schudnąć musimy naprawdę chcieć. Tej motywacji często nam brakuje i nie potrafimy walczyć z dawnymi nawykami. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami się pilnować, to zaangażujmy w nasze odchudzanie najbliższe osoby. Jednym z lepszych rozwiązań jest na przykład gotowanie niskokalorycznych potraw dla całej rodziny, oczywiście w posiłkach tych nie może zabraknąć witaminy. W ten sposób nie będziemy odczuwali różnicy. Również uprawiając sport powinniśmy zachęcić kogoś ze znajomych. We dwójkę zawsze raźniej.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Weight loss - motivation

Can confidently say that obesity is a disease most severe. Although I try to fight it in all ways to lose the most.
Losing weight is a great effort. Whoever has tried to shed excess weight knows how much it requires sacrifice. I still have something has to give. Denying our favoritedelicacies, and such food will not make fun now. Operating in such a way that seems tobe contrary to human nature, they often abandon dieting before we achieve the desired effect.To dream brought slimming effect of a beautiful and slim figure, we have to approachhim with sufficient motivation. The key to success is the strength of will and determination. To lose weight we have to really want it. This motivation is often lacking, and we can not fight old habits. If we are unable to look after themselves, it is slimmingGetting involved in our next of kin. One of the best solutions are, for example, low-caloriecooking meals for the whole family, of course, these meals can not do without vitamins.In this way we will not feel the difference. Also playing sport should encourage someone from your friends. The two always briskly.

No comments:

Post a Comment