Tuesday, May 3, 2011

Ceramidy i lipidy w kosmetyce Ceramides and lipids in cosmetics

www.douglas.pl

Ceramidy i lipidy w kosmetyce

Ceramidy i lipidy występujące w organizmie człowieka mają wpływ na poprawę wyglądu skóry i włosów. To substancje, które są niezbędne dla skóry, a wszelkie ich braki od razu są widoczne. Zatem dla organizmu człowieka mają duże znaczenie, przyjrzyjmy się więc jakie zastosowanie mają ceramidy i fosfolipidy w kosmetyce.

Ceramidy w kosmetyce


Ceramidy należą do grupy lipidów i jak już wcześniej wspomniałam występują w organizmie człowieka, a uściślając w naskórku. Ceramidy pełnią funkcję ochronną organizmu, gdyż chronią skórę przed utratą wilgotności oraz wszelkimi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dlatego też są niezbędne naszej skórze przyczyniając się do polepszenia jej wyglądu, a co więcej wpływają pozytywnie także na włosy. Ceramidy w kosmetyce znajdziemy głównie w kosmetykach do cery suchej i wrażliwej lub skłonnej do alergii. Wraz z rosnącym wiekiem ilość ceramidów w organizmie człowieka się zmniejsza dlatego też  także kosmetyki do skóry starzejącej się są bogate w ceramidy.

Funkcje lipidów

Lipidy dzielą się na lipidy proste i złożone. Lipidy proste to głównie tłuszcze zwierzęce i tłuszcze roślinne. Te drugie to przede wszystkim oleje roślinne pełniące, które poprawiają nawilżenie skóry oraz poprawiają jej elastyczność. Co więcej wpływają na polepszenie się stanu włosów i paznokci. Dodatkowo odżywiają oraz zmiękczają skórę człowieka, dlatego też lipidy w kosmetyce są tak bardzo popularne i mają swoje stałe zastosowanie w produkcji kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy.

Lipidy złożone

Do lipidów złożonych zaliczamy m.in. fosfolipidy, lecytynę, liposomy, ceramidy (o których była mowa wyżej), glikolipidy oraz cholesterol. Fosfolipidy przede wszystkim regulują pracę gruczołu łojowego. Posiadają funkcje nawilżające oraz zmiękczające przez co skóra staje się odżywiona, gładka i pełna blasku. Lecytyna w kosmetyce znajduje swoje zastosowanie głównie przy pielęgnacji włosów ponieważ wpływa na zmniejszenie się przetłuszczania włosów. Dodatkowo lecytyna opóźnia procesy starzenia się skóry. Liposomy pomagają w we wchłanianiu się substancji aktywnych do organizmu, natomiast glikolipidy przyspieszają proces regeneracji skóry dzięki czemu odnowa skóry następuje szybciej i z lepszym efektem.

Cholesterol

Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Cholesterol przede wszystkim chroni naskórek przed utratą wody, oraz poprawia elastyczność skóry. Co więcej cholesterol wzmacnia barierę lipidową skóry, a co za tym idzie chroni przed szkodliwym działaniem zewnętrznych substancji. Jest niezbędny do prawidłowych procesów w organizmie jednak podwyższony poziom cholesterolu może mieć poważne negatywne skutki. Jednak jeśli będziemy stosowali odpowiednią dietę i dbali o swój organizm to będziemy mogli długo cieszyć się zdrowiem i pięknym wyglądem naszej skór i włosów.
--
Stopka
Zobacz także:
Zastosowanie gliceryny w kosmetyce
Algi morskie
Drogeria Rossmann
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Ceramides and lipids in cosmetics
Ceramides and lipids present in the human body have an impact on improving the appearance of skin and hair. Substances which are necessary for the skin, and all their shortcomings are immediately apparent. Thus, the human body are important, so let us apply the ceramides and phospholipids in cosmetics.Ceramides in cosmetics
Ceramides are a group of lipids, and as already mentioned, occur in the human body, and specifying in the epidermis. Ceramides have a protective function of the body, because it protects the skin from moisture loss and any harmful external factors. It is therefore essential to our skin, helping to improve her appearance, and also more positive influence on the hair. Ceramides in cosmetics can be found primarily in cosmetics for dry and sensitive or prone to allergies. With increasing age, the amount of ceramides in the human body is reduced and therefore also cosmetics for skin aging are rich in ceramides.
Functions of lipid
Lipids are divided into simple and complex lipids. Simple lipids are mainly animal fats and vegetable fats. The latter is primarily acting as vegetable oils, which improve skin hydration and improves its elasticity. What's more impact on improving the condition of the hair and nails. In addition, nourish and soften the skin of man and therefore lipids in cosmetics are so popular and have their continued use in the manufacture of cosmetics for face and body.
Complex lipids
To include complex lipids such as phospholipids, lecithin, liposomes, ceramides (as mentioned above), glycolipids and cholesterol. Phospholipids mainly regulate the activity of the sebaceous gland. Having the functions of moisturizing and softening the skin is what nourished, smooth and radiant. Lecithin in cosmetic is applied mainly in hair care because it reduces the greasy hair. In addition, lecithin, premature aging of the skin. Liposomes helps the absorption of the active substances in the body, while glycolipids accelerate the regeneration of the skin so the skin renewal occurs faster and with better results.
Cholesterol
Cholesterol is essential for the proper functioning of the human body. Cholesterol primarily protects the skin against water loss, and improves skin elasticity. What more cholesterol, strengthens the skin's lipid barrier, and thus protects against the harmful effects of external substances. It is essential for normal processes in the body, however, cholesterol can have serious negative effects. However, if we introduce an appropriate diet and care about your body is a long time we can enjoy good health and beautiful appearance of our skin and hair.

No comments:

Post a Comment