Sunday, May 1, 2011

Wpływ odżywiania na występowanie trądziku Effect of nutrition on the occurrence of acne

www.douglas.pl

Wpływ odżywiania na występowanie trądziku

Prawidłowe odżywianie wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Nieprawidłowa dieta jest częstym następstwem wielu chorób cywilizacyjnych takich jak choroby układu ruchu, otyłość, czy zmiany miażdżycowe. Nie ma jednak jednoznacznych badań stwierdzających wpływ diety na występowanie trądziku. Czy jednak na pewno nieprawidłowe żywienia nie pogarsza stanu naszej cery?

Osoby z problemami dermatologicznymi - głównie z trądzikiem - nierzadko obserwują nasilenie zmian skórnych w okresie spożywania nadmiernej ilości przetworzonych produktów, czy słodyczy. Spowodowane to może być tym, iż organizm próbuje pozbyć się toksyn z organizmu właśnie przez pory skóry, co w efekcie obserwujemy w postaci zmian skórnych takich jak trądzik. Wiele osób obserwuje podczas kuracji oczyszczających  pogorszenie stanu cery. Jest to okres przejściowy, jednak nie da się go uniknąć. Oczyszczająco na nasza cerę wpływają zioła takie jak bratek trójbarwny, rumianek, czy mięta. Zioła te są stosowane z powodzeniem w leczeniu trądziku. Często łagodzą zmiany trądzikowe oraz polepszają ogólna kondycję organizmu.

Osoby przestrzegające zasad zdrowego odżywiania dużo rzadziej mają problem z dolegliwościami dermatologicznymi. Prawidłowa dieta obfitująca w warzywa i owoce oraz dostarczająca nam wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witaminy i makroelementy tak potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jeśli masz problem z trądzikiem, może przyczyna jego występowania tkwi w nieprawidłowym odżywianiu? Warto wykluczyć ze swojego menu szkodliwe, przetworzone produkty, często zawierające ogromne ilości konserwantów i barwników, które zanieczyszczają nasz organizm od środka. Nadmierna ilość słodyczy (głównie czekolady) może również nasilić zmiany skórne. Słodycze powinniśmy zastępować suszonymi owocami (rodzynki, morele, żurawina itp.) lub sezonowymi owocami. Wskazane jest również zwiększenie przyjmowania kwasów tłuszczowych  pozyskiwanych z rośliny (zawartych w migdałach, orzechach), które zawierają ogromne ilości witamin w szczególności magnezu korzystnie wpływającego na stan skóry.
--
Stopka
Jeśli walczysz z trądzikiem, zapraszamy -  www.tradzik.eu

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Effect of nutrition on the occurrence of acne
Proper nutrition has a huge impact on the functioning of our body. Improper diet is often the result of many lifestyle diseases such as diseases of the musculoskeletal system, obesity, or atherosclerosis. However, no conclusive studies confirming the influence of diet on the occurrence of acne. But certainly inappropriate feeding does not worsen the state of our skin?People with dermatological problems - mainly with acne - often observe the severity of skin lesions during the consumption of excessive amounts of processed products, or sweets. This may be due to the fact that the body tries to get rid of toxins from the body is through skin pores, which in effect we observe in the form of skin lesions such as acne. Many people observed during the purification treatment, the deterioration of the skin. This is a transitional period, but it can not be avoided. Purifying effect on our skin herbs such as pansy trichromatic, chamomile, or mint. These herbs are used successfully to treat acne. Often, soften acne and improve the overall condition of the body.
Individuals adhering to the principles of healthy eating much less likely to have a problem with dermatological ailments. Proper diet rich in fruits and vegetables as well as providing us with all the essential nutrients, vitamins and microelements as needed for the proper functioning of the body.
If you have a problem with acne can cause of its occurrence lies in the poor nutrition? It is excluded from its menu, harmful, processed products, often containing large amounts of preservatives and dyes that contaminate our body from the inside. An excessive amount of sweets (especially chocolate) can also worsen skin lesions. Sweets should substitute dried fruit (raisins, apricots, cranberries, etc.) or seasonal fruit. It is also advisable to increase the adoption of fatty acids derived from plants (found in almonds, walnuts), which contain enormous amounts of vitamins, in particular, preferably magnesium affecting the skin condition.

No comments:

Post a Comment