Sunday, May 1, 2011

Wapń: klucz do świetnej kondycji Calcium: the key to great shape

www.douglas.pl

Wapń: klucz do świetnej kondycji

Kto by pomyślał, że źródłem młodości jest... twarożek? A właśnie do takiego wniosku doszli naukowcy ze sztokholmskiego Karolinska Institute.

Naukowcy ze sztokholmskiego instytutu przez 10 lat obserwowali 23 tysiące panów w średnim wieku oraz starszych i przekonali sie, że ci, którzy - jak twierdzili - stosowali dietę bogatą w wapń (ok. 2000 mg), mieli o 1/4 mniejsze prawdopodobieństwo śmierci w tym czasie niż ci, którzy takiej diety unikali. Możliwe, że osoby spozywające wiele wapnia mają również i inne zdrowe nawyki, uważają badacze. To nie zmienia jednak faktu, że dieta bogata w ten minerał obniża ciśnienie, poziom cholesterolu, a także cukru we krwi.
Szwedzkie badanie przeprowadzono na mężczyznach, jednak dr med. Robert P. Heaney z Creighton University w Omaha uważa, że to samo może dotyczyć kobiet. Sugeruje on, by wszyscy dorośli starali się w miarę możliwości spożywać z jedzeniem codziennie około 2000 mg wapnia. To ważne bo inne składniki odżywcze wzmacniają jego działanie.
Wzbogacenie jadłospisu o wapń jest naprawde proste. Picie mleka do posiłków to około 300 mg wapnia w każdej szklance (225 ml). Jeżeli Twój organizmie toleruje laktozy, to jogurt (do 450 mg w szklance chudego jogurtu) lub ser (410 mg w 1/2 szklanki twardego cheddara) łatwiej strawisz.
Możesz również korzystać z mniej znanych źródeł wapnia jak np:
-gotowane brokuły (62 mg w szklance)
-wzbogacone mleko sojowe (299 mg w 225 ml)
-migdały (190 mg w 1/2 szklanki)
-zielony groszek (54 mg w 100 g)
-gotowany szpinak (245 mg w szklance)
Jak rozpoznać niedobór:
Jeżeli często łapią nas skurcze, bolą mięśnie, mamy mrowienie i drętwienie rąk i nóg, często łamią nam się kości albo psują zęby - to mogą być to sygnały niedoboru wapnia. Jeżeli mamy też niemiarowe bicie serca, częste krwotoki z nosa, trudności z zatamowaniem krwi po skaleczeniach, stany depresyjne i lękowe - to również może świadczyć o niedoborze wapnia
--
Stopka
kuchnia-bodzio.blogspot.com

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Calcium: the key to great shape
Who would have thought that the source of youth is ... cottage cheese? And I came to this conclusion, researchers from the Karolinska Institute in Stockholm.Scientists at the Stockholm Institute for 10 years observing 23 000 men in middle age and older and found that those who - as claimed - used the diet rich in calcium (about 2000 mg), were a quarter less likely to die in this time than those who avoid such a diet.It is possible that people who consumed a lot of calcium are also other healthy habits, the researchers say. This does not change the fact that a diet rich in this mineral reduces blood pressure, cholesterol, and blood sugar.The Swedish study was conducted on men, but Dr. Robert P. Heaney, MD from Creighton University in Omaha believe that the same may relate to women. He suggests that all adults strive to eat as far as possible with food every day about 2000 mg of calcium. This is important because other nutrients enhance its performance.Enriching the diet with calcium is really easy. Drinking milk with meals is about 300 mg of calcium in each cup (225 ml). If your body can tolerate lactose, a yogurt (up to 450 mg in a glass of skim yogurt) and cheese (410 mg in 1 / 2 cup Cheddar hard) strawisz easier.You can also use the less-known sources of calcium such as:-Cooked broccoli (62 mg per cup)-Enriched soy milk (299 mg per 225 ml)-Almonds (190 mg in 1 / 2 cup)Green beans (54 mg per 100 g)-Cooked spinach (245 mg per cup)How to recognize a deficiency:If you often catch us, cramps, sore muscles, we have the tingling and numbness in hands and feet, we often break bones or teeth go bad - it may be a shortage of calcium signals. If we are too irregular heartbeat, frequent nosebleeds, difficulty to block the blood after the cuts, depression and anxiety - it also may indicate a calcium deficiency

No comments:

Post a Comment