Tuesday, May 3, 2011

Walka z nadwagą Fight against obesity

www.douglas.pl

Walka z nadwagą

W poniższym artykule przedstawiam produkty, które mogą pomoc w walce z nadwagą. Najlepsze, a nie najbardziej reklamowane.

Przykro przyznać, ale nie istnieje jeden najlepszy produkt, który rozwiąże nasze problemy z nadwagą. Różnorodność produktów sprzedawanych jako środki odchudzające jest ogromna, tak samo jak liczba potencjalnych klientów. Nie należy jednak zbytnio ufać reklamom, ponieważ nie istnieje produkt, który wyleczy nas z otyłości sam z siebie. Jeśli naprawdę zamierzamy zrzucić zbędne kilogramy, musimy trzymać się określonej diety i dużo ćwiczyć. Produkty odchudzające mogą być jedynie dodatkiem do diety.Jest wiele różnych typów produktów pomagających w walce z nadwagą. Większość z nas sprawdziła je już na sobie i nauczyła się, że żaden z nich tak naprawdę nie działa lub ma paskudne efekty uboczne. Właśnie dlatego należy je wybierać z ogromną ostrożnością. Najlepiej w ogóle nie zwracać uwagi na reklamy, a zamiast tego wybrać się do dietetyka i posłuchać jego opinii.Jeśli się dobrze rozejrzymy, dostrzeżemy, że oferta dostępnych na rynku środków odchudzających jest naprawdę bogata - od dietetycznych koktajli, proszków lub napojów do tabletek czy nawet jeszcze dziwniejszych rzeczy, takich jak odchudzające kolczyki lub bransolety. Cokolwiek to jest, należy się trzymać złotej zasady: im mniej obietnic, tym lepiej. Najlepsze i najsilniejsze środki odchudzające są zazwyczaj przepisywane na receptę. Najczęściej nie prowadzi się również kampanii reklamowych tym produktom.W większości przypadków lekarz mówi nam, że tak naprawdę nie potrzebujemy leków na nadwagę i zazwyczaj rzeczywiście ma rację. Nawet jeśli zdecydujemy, że powinniśmy się odchudzać musimy pamiętać, że kupno tabletek odchudzających nie jest jedynym rozwiązaniem. Powinniśmy się zastanowić raczej nad produktami o niskiej zawartości kalorii. Tak naprawdę są one najlepszym sposobem na walkę z nadwagą i w przeciwieństwie do zachwalanych w gazetach "cudownych" pigułek - rzeczywiście działają.Najlepsze środki odchudzające to takie, które są nisko kalorycznymi napojami lub koktajlami. Nie przyspieszają procesu spalania tłuszczu i nie zmieniają metabolizmu, więc nie mogą nam naprawdę zaszkodzić. Ich podstawowe działanie opiera się na zmniejszeniu apetytu. Jest to metoda nie gwarantująca błyskawicznych rezultatów, ale skomponowana z racjonalnie zaplanowaną dietą sprawia, że odchudzanie staje się nieco łatwiejsze.
--
Stopka
Hanna Rutkowska: zdrowie i uroda ;)
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Fight against obesity
In this article I present products that can help in the fight against obesity. The best, not the most advertised.We admit it, but there is no one best product that will solve our problems with being overweight. The variety of products marketed as weight loss is huge, as well as the number of potential customers. However, do not trust the ads too, because there is no product that will cure us from obesity itself. If you really intend to lose weight, we need to stick to a specific diet and plenty of exercise. Slimming products may be merely an adjunct to diet.


There are many different types of products that help in the fight against obesity. Most of us have already checked them myself and learned that none of them really does not work or have nasty side effects. That is why they should be selected with great care.Maybe you could not pay attention to advertising, but instead go to a dietician and listen to his opinion.


If we look good, we discover that the offer available on the market is really rich diet - the diet shakes, powders or liquid into tablets, or even weirder things such as weight-loss earrings or bracelets. Whatever it is, you should stick to the golden rule: the fewer promises, the better. The best and most powerful weight-loss measures are usually prescription. Most also did not lead to ad campaigns such products.


In most cases, the doctor tells us that it really does not need drugs to be overweight, and usually is actually right. Even if we decide that we need to lose weight, we must remember that buying diet pills is not the only solution. Rather, we should think of products low in calories. In fact, they are the best way to combat overweight and unlike praised in the newspapers 'miracle' pill - actually work.


The best weight-loss measures are those that are low-calorie drinks or cocktails. Do not speed up fat-burning metabolism, and do not change, so can not really harm us. Their basic action is based on a reduction of appetite. This is not a method which guarantees instant results, but composed of rationally planned diet makes weight loss becomes a bit easier.

No comments:

Post a Comment