Tuesday, May 3, 2011

Dieta i fitness a nasza zewnętrzna uroda Diet and fitness and our outer beauty

www.douglas.pl

Dieta i fitness a nasza zewnętrzna uroda

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak dieta i dobrze opracowane ćwiczenia fitness wpływają na nasze zdrowie i urodę? Piękna sylwetka i zadowolony, zdrowy organizm.

Kobiety od zawsze zastanawiały się, w czym tkwi sekret pięknego, młodego wyglądu. Stosowały najróżniejsze kosmetyki i środki pielęgnacyjne. Każda z nich marzy o tym, by móc zatrzymać czas i sprawić by ich młodzieńcza uroda trwała wiecznie. Oczywiście jest to niemożliwe, istnieją jednak sposoby, dzięki którym możemy spowolnić upływ czasu.Dwa krótkie słowa: dieta i fitness sprawią, że upływający czas przestanie nas przerażać, a nawet zacznie działać na naszą korzyść. Obecnie panuje moda na zdrowy styl życia. Warto poddać się temu trendowi i zadbać o swoje ciało. Zdrowa dieta to sposób na piękny wygląd stosowany od wewnątrz. Drogie suplementy diety szeroko reklamowane w mediach wcale nie są konieczne. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. Najważniejsza z nich jest taka, by zjadać pięć do sześciu małych posiłków dziennie. Jemy mało, ale często. W każdym posiłku powinien znaleźć się owoc lub warzywo.W miarę możliwości wybieramy pełnoziarniste pieczywo, brązowy ryż i razowy makaron. Słodycze ograniczamy do niezbędnego minimum, ale nie do zera. Warto czasem osłodzić sobie życie. Jeśli chodzi o pielęgnację naszego ciała od zewnątrz najlepszym sposobem na to jest fitness. W zależności od naszych upodobań możemy wybrać jogę, aerobik lub siłownię. Dobrym pomysłem jest zapisanie się na zajęcia razem z grupą koleżanek, dla których uroda również jest ważna, co będzie stanowiło dodatkową motywację do uczestniczenia w nich.Ważne, by wprowadzić do naszego życia jakąkolwiek aktywność fizyczną. W połączeniu z odpowiednią dietą da nam ona wrażenie, że czas się dla nas zatrzymał.

--
Stopka
Ciekawe informacje, dobre artykuły.Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Diet and fitness and our outer beauty
Have you ever wondered on how well-designed diet and fitness exercise affect our health and beauty? Beautiful silhouette and happy, healthy body.Women have always wondered, what's the secret to beautiful, youthful look. Apply various cosmetics and personal care. Each of them dreams of, to be able to stop time and make their youthful beauty last forever. Of course this is impossible, but there are ways in which we can slow the passage of time.


Two short words: diet and fitness make the passage of time no longer scare us, and even begins to work in our favor. Currently, there is a trend for a healthy lifestyle. It should be up this trend and take care of your body. A healthy diet is a way to look beautiful on the inside used. Expensive supplements widely advertised in the media are not at all necessary. Just follow a few simple rules. The most important of these is such as to eat five to six small meals a day. We eat little but often. Each meal should be put fruit or vegetable.


If possible, choose whole grain breads, brown rice and wholemeal pasta. Limit sweets to a minimum, but not to zero. It is sometimes sweeten my life. As for the care of our bodies from outside the best way to do that is fitness. Depending on your preferences you can choose yoga, aerobics or the gym. A good idea is to save up for classes with a group of friends, for whom beauty is also important, which will provide an additional incentive to participate.


It is important to make our lives any physical activity. In combination with proper diet, it will give us the impression that time stopped for us.

No comments:

Post a Comment